ES LĖŠOMIS PARENGTI 555 FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES II PAKOPOS SPECIALISTAI