Apie mus

 
 
   Projektinės veiklos tarnyba yra neakademinis Universiteto padalinys, įkurtas 2007 metais.
 
   Tarnybos tikslas – įgyvendinti efektyvų universiteto projektinės veiklos administravimą ir koordinavimą, sudaryti sąlygas          
   projektinės veiklos plėtrai ir efektyviam projektinės veiklos proceso valdymui.
 
   Tarnybos uždaviniai:  
  • Universiteto projektinės veiklos analizė, perspektyvių plėtros planų projektų rengimas.
  • Universiteto ir projektinių grupių interesų balansavimas.
  • Projektinei veiklai reikiamų išteklių kaupimo galimybių analizė.
  • Projektų vykdymui palankios aplinkos Universitete kūrimo ir gerinimo projektų rengimas.
  • Sąlygų sudarymas projektinės veiklos patirties perdavimui.
  • Universiteto projektų viešinimas.
  • Bendrauniversitetinių projektų rengimas ir administravimas.