Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos

Projekto numeris: 
VAT-10056
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2013/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas – atskleisti sekuliarizacijos proceso ypatumus Lietuvoje,
ištiriant šio proceso dimensijų raiškos intensyvumą ir specifiką. Šio tikslo
bus siekiama vykdant tokius išsikeltus uždavinius: pirma, atliekant mokslinės
literatūros apie sekuliarizacijos proceso raišką ir dimensijas šiuolaikiniame
pasaulyje analizę; antra, nustatant bažnyčios/religijos/visuomenės santykių pobūdį;
trečia, analizuojant procesus ir praktikas, atskleidžiančias religijos vietą ir
vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje; ketvirta, ištiriant
sekuliarizacijos proceso raišką individualiame lygmenyje, nustatant
individualizacijos ir tradiciškumo santykį bei atskleidžiant naujas religingumo
ir dvasingumo formas; penkta, ištiriant religinių simbolių naudojimo būdus
lietuvių kultūrinės tapatybės darybos procesuose.

 
Pirmas projekto etapas -
sekuliarizacijos proceso sampratų ir indikatorių įvairovės analizė, atliekant
mokslinės literatūros analizę. Antras etapas – dokumentų (reglamentuojančių bažnyčios
ir valstybės santykius) bei žiniasklaidos turinio ir diskurso analizė, siekiant
nustatyti bažnyčios/religijos/visuomenės santykių pobūdį bei religijos vietą ir
vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Trečias etapas –
sekuliarizacijos proceso raiškos individualiame lygmenyje analizė, atliekant
kokybinius empirinius tyrimus – dalyvaujamąjį stebėjimą ir pusiau struktūruotus
interviu su tikslinėmis socialinėmis grupėmis. Ketvirtas etapas – teorinių prielaidų,
gautų remiantis antrojo ir trečiojo etapo tyrimų rezultatais verifikavimas,
atliekant kiekybinį tyrimą – reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Penktas
etapas - sekuliarizacijos proceso dimensijų intensyvumo ir specifiškumo Lietuvoje
ir kitose Europos visuomenėse palyginamoji analizė.