Jogailaičių universiteto Lietuvių studijų centras 2 (Krokuva)

Projekto numeris: 
S-244
Biudžetas: 
41 000.00
Biudžetas_EUR: 
11 874.00
Projekto pradžia: 
2011/05/03
Projekto pabaiga: 
2011/12/15
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
41 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
11 874.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: