Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas

Projekto numeris: 
2004-LT0009-TES-1NOR-02_032
Biudžetas: 
223 970.00
Biudžetas_EUR: 
64 866.00
Projekto pradžia: 
2009/10/19
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
223 970.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
64 866.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Pagrindinės paprojekčio veiklos: 1) perimti Norvegijos mokslininkų patirtį miestų oro kokybės monitoringo vykdymo ir valdymo srityje; 2) įsisavinti SO2, O3, NH3 koncentracijų ore nustatymo, taikant pasyvius kaupiklius, metodus; 3) atlikti bandomąją pasyvaus oro monitoringo Kaune studiją ir rezultatų pagrindu parengti praktines rekomendacijas savivaldybių monitoringo sistemoms gerinti; 4) pakelti mokslininkų ir vietos valdžios institucijų, vykdančių savivaldybių monitoringą, darbuotojų kompetencijas.