VDU mokslininkams - daugiau nei 1 mln. ES parama

Rugpjūčio 14 d. Europos socialinio fondo agentūroje pasirašytos dviejų Vytauto Didžiojo universiteto projektų „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016 bei „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“, Nr.  VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017 finansavimo ir administravimo sutartys. Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“. Projektų veiklų tikslas – skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) veiklą pagal Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų NKP tematikas. Projektų trukmė – 3 metai. Bendras projektų biudžetas – 1 119 353 Lt.
 
Projektas „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016) sieks integruoti dalyvaujančiojo veiklos tyrimo metodologiją organizacijų tyrimuose, sudarant prielaidas pažangių socialinių tyrimų taikymui paslaugų sektoriaus įmonėse. Projekto eigoje įgyvendintas tyrimas išryškins problemines organizacijų efektyvaus funkcionavimo sritis. Sukurta Dalyvaujančiojo veiklos tyrimo taikymo organizacijose metodologija, sudarys prielaidas demokratijos struktūrų organizacijose inicijavimui ir/ar stiprinimui. Projekte įgyvendintas Dalyvaujančiojo veiklos tyrimo taikymas organizacijose praplės socialiniuose tyrimuose taikomų metodologijų spektrą.
 
Projektas „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017) yra skirtas kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų tyrimams įgyvendinti, siekiant nustatyti, kaip tradicinės kultūros organizacijos, tokios  kaip: teatrai, muziejai bei galerijos komunikuoja su teikiamų paslaugų vartotojais ir viešina savo kūrybinius produktus, pasitelkdami naujausias komunikacines technologijas. Projektą vykdo tardisciplininė mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų grupė, kurią atstovauja VDU komunikacijos, menotyros, filosofijos ir kultūrologijos sričių specialistai.
 

Daugiau informacijos apie projektus teikia VDU Projektinės veiklos tarnyba, tel. 8-37 323296.