Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant saulės energiją, sklaida

Projekto numeris: 
1PM-PV-10-1-003015-PR001
Biudžetas: 
740 350.00
Biudžetas_EUR: 
214 420.00
Projekto pradžia: 
2011/06/05
Projekto pabaiga: 
2014/06/05
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
196 428.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
56 889.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Įgyvendinant projektą „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“ ir vykdant mokslo žinių bei praktinės inovacijos sklaidą, siekiama skatinti vaistažolininkystę kaip netradicinę ir aplinkai palankią ūkininkavimo formą žemės ir miškų ūkiuose. Skirtingų Lietuvos geografinių regionų ūkiuose numatyta diegti ir populiarinti inovatyvias vaistinių augalų auginimo ir vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijas, tausojančias energetinius išteklius ir aplinką, gerinančias išauginamos ir perdirbamos produkcijos kokybę bei skatinančias konkurencingo ūkininkavimo plėtrą šalyje. Tuo pačiu būtų didinamas užimtumas kaimo vietovėse ir tiekiamas į rinką didesnis kiekis kokybiškos vaistinės augalinės žaliavos.