“Ateities Europa” – Geriausios kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos praktikų pavyzdžiai europiniame kontekste

Vytauto Didžiojo universitetas dalyvauja naujame projekte “FutEur - Ateities Europa“, kurio tikslas išrinkti geriausius kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos skatinimo projektus visoje Europoje.

Projekto metu analizuojami vykdyti projektai, kurie skatina ugdyti imigrantų, žemos kvalifikacijos darbininkų ir mokyklos nebaigusių asmenų kompiuterinį raštingumą ir integravimąsi į visuomenę. Skleidžiant šių projektų veiklos rezultatus bus identifikuoti ištekliai, metodikos ir koncepcijos, kuriais remiantis buvo vykdomi projektai. Išrinkti geriausi projektai bus pavyzdys ateityje vykdomiems šios veiklos projektams.
 
Planuojama atrinkti 27 geriausius tiek kompiuterinio raštingumo, tiek imigrantų integracijos skatinimo projektus. Iš viso po du projektus kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje. Geriausi projektai bus išrinkti ir iš Lietuvoje įgyvendintų šių veiklų projektų, kurie dažniausiai buvo vykdomi Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų ar vietos bendruomenių.
 
Atrinkti geriausi praktikos projektai bus pristatyti visose Europos Sąjungos valstybėse išleidus du FutEur leidinius, kuriuose bus įvardijamos priemonės ir metodai, kaip skatinanti ir kelti kompiuterinio raštingumo lygį ir imigrantų integraciją į visuomenę, o taip pat bus parengtas ir projektų rengimo vadovas. Kadangi šio projekto vienas iš tikslų - skatinti imigruojančių ir emigruojančių darbininkų integraciją į visuomenę per kompiuterinį raštingumą, geriausi jau vykdytų projektų pavyzdžiai įgalins bei paskatins gyventojus ugdyti pagrindinius kompiuterinio raštingumo įgūdžius, o taip pat ir visuomeninį aktyvumą, lygybę bei kultūrinę įvairovę.  
 
FutEur projektas prasidėjo 2012 metų kovo mėnesį Ashbourne, Airijoje susitikus projekto partneriams iš Kipro, Vokietijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto konsorciumą sudaro atstovai iš valstybinių institucijų, privataus konsultacinio sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų. Į projekto veiklas taip pat įtrauktos ir švietimo institucijos, kurios rūpinasi suaugusiųjų švietimu bei profesiniu mokymu.
 
Susitikimo metu buvo aptartos projekto pagrindinės vykdymo dalys: informacijos apie vykdytus projektus tyrimas, bendradarbiavimas su vykdytojais, projektų vertinimas ir informacijos sklaida apie atrinkus geriausius projektus. Šiuo metu konsorciumas pagal vertinimo kriterijus vertina atrinktus projektus. Projektų vertinimą vykdo specialiai sudarytos projekto vertinimo grupės.
 
Projektas finansuojamas iš Europos komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos (KA4), kurios tikslas padėti sukurti sistemą, pagal kurią būtų galima veiksmingai panaudoti Mokymosi visą gyvenimą programos ir ankstesnių susijusių programų projektų rezultatus regiono, šalies ir Europos mastu, lėšų.
 

Apie FutEur projektą daugiau galite sužinoti susisiekę su projekto kontaktiniu asmeniu Lietuvoje E. Šalnaite (e.salnaite@trt.vdu.lt) arba aplankę projekto tinklalapį http://www.futeurproject.eu.