SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI STIPRINA RYŠIUS SU VERSLU

Šiandien daug diskusijų kelia socialinių ir humanitarinių mokslų studentų įsidarbinimo galimybės bei šių mokslų specialistų vaidmuo įvairiuose veiklos sektoriuose. Tradiciškai pripažįstama, kad didesnę ekonominę vertę sukuria ekonomikos, vadybos srities specialistai, tuo tarpu kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų dalyvavimas ir poveikis įvairioms ekonominės veiklos sritims yra mažiau išryškinamas. 

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Projektinės veiklos tarnybos direktorės dr. Linos Kaminskienės, 2010-2014 metais šešių aukštųjų mokyklų konsorciumas, vadovaujamas Vytauto Didžiojo universiteto, įgyvendino ES struktūrinių fondų projektą „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą  (HSM NKP Studijos)“, kurio metu buvo tobulinamas HSM specialistų rengimas.

Vykdant projektą atnaujinta 19 studijų programų socialinių ir humanitarinių mokslų srityje, siekiant šios srities specialistams suteikti daugiau horizontaliųjų profesinių gebėjimų, kurie gali būti  perkelti iš vieno ekonomikos sektoriaus į kitą (gebėjimai atlikti rinkos, vartotojų tyrimus, diegti įmonės ir sektoriaus socialines inovacijas, vertinti kuriamų produktų ir paslaugų diegimo, plėtros socialinį bei kultūrinį poveikį,  didinti įmonės ir sektoriaus intelektinį kapitalą). Programų atnaujinimo veiklos apėmė studentų praktikos tobulinimą, modulių, ugdant komercializacijai ir tarpdiscipliniškumui reikalingus gebėjimus, integravimą, naujų didaktinių priemonių taikymą.

Taip pat buvo patobulintos specialistų rengimo priemonės (baigiamieji darbai, studentų praktika ir pan.), išbandomos edukacinės naujovės (virtualios laboratorijos, probleminis mokymas ir t.t.). HSM specialistų rengimas vykdomas stiprinant aukštųjų mokyklų, mokslo institutų ir įmonių specialistų bendradarbiavimą tematiniuose tinkluose, kuriuose brandinamos ir plėtojamos idėjos, skatinančios naujų HSM produktų kūrimą ir paslaugų teikimą įmonėms.

Projekto lėšomis pagal atnaujintas formaliojo švietimo studijų programas apmokyti 96 studentai, kuriems suteikta magistro kvalifikacija, suorganizuotos ir įgyvendintos 69 studentų praktikos įvairiose Lietuvos ir užsienio organizacijose, patobulintos socialinių ir humanitarinių mokslų dėstytojų kompetencijos (dalyvaujant mokymuose, stažuotėse ir tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose).

Kviečiame studijuoti atnaujintas studijų programas

Studijų programa

Nuolatinių studijų trukmė, m.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Vytauto Didžiojo universitetas

Integruota komunikacija

1,5

Viešųjų ryšių magistras

Literatūra ir spauda

2

Literatūrologijos magistras

Socialinė antropologija 

2

Antropologijos magistras

Taikomoji sociologija

2

Sociologijos magistras

Žurnalistika ir medijų analizė

2

Žurnalistikos magistras

Lietuvių filologija 

4

Lietuvių filologijos bakalauro laipsnis

Vilniaus universitetas

Darnaus vystymosi komunikacija

1,5

Komunikacijos magistras

Komunikacijos mokslai

2

Komunikacijos magistras

Leidyba

1,5

Leidybos magistras

Žinių vadyba ir lyderystė

1,5

Informacijos paslaugų magistras

Mykolo Romerio universitetas

Elektroninio verslo vadyba

1,5

Verslo administravimo magistras

Naujų technologijų teisė

1,5

Teisės magistras

Verslo psichologija

2

Psichologijos magistras

Verslumo edukologija

1,5

Edukologijos magistras

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Finansų ekonomika

2

Ekonomikos magistras

Tarptautinė rinkodara ir vadyba

2

Tarptautinės rinkodaros magistras

Šiaulių universitetas

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas

2

Edukologijos magistras

Lietuvių filologija ir komunikacija (specializacija – ryšiai su visuomene)

4

Lietuvių filologijos bakalauro laipsnis

Socialinių mokslų kolegija

Verslo procesai ir projektų vadyba

3

Vadybos profesinis bakalauras