GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness

Projekto numeris: 
2014-1-LT01-KA203-000645
Biudžetas: 
519 497.93
Biudžetas_EUR: 
150 457.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
44 040.46 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
12 755.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 

Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės –tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Numatomi pagrindiniai rezultatai:
Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu.
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą;
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas.
Projekto metu bus organizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

Projekto rezultatai:

Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu. - "GUIDELINES_INTERSHIP SCHEMES_2015"
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą; -  "O2_Peer Learning Material_Curriculum"
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – ("Curriculum Developed") parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas. Atlikto tyrimo rezultatai lietuvių kalba, GRADUAL_LPK Survey_LT-2, \
 
Projekto metu suorganizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.