„Talentų mokykla“ („School of Talents“)

Projekto numeris: 
2015-1-LV01-KA201-013390
Biudžetas_EUR: 
94 686.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2017/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
26 177.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: