Judame į priekį!

Pagrindinis ACT Youth projekto uždavinys yra paskatinti jaunų asmenų įsidarbinamumą bei polinkį inovacijoms, tobulinant ir ugdant jų verslumo  bei universaliąsias kompetencijas ir nuostatas, reikalingas sėkmingai integracijai į darbo rinką. Kitas projekto Žingsnis bus vystyti IRT priemonę, kuri padės įvertinti jaunų asmenų verslumo kompetencijas ir pasiūlyti verslumo ugdymo mokymų programą. Tai padės susieti jaunuolių įgūdžius su darbo skelbimuose keliamais reikalavimais.

Nuo 2015 Gruodžio projekto partneriai kiekvienoje šalyje metodologiškai dirba, rinkdami duomenis ir aktualią informaciją apie esamą jaunimo situaciją, verslumo ugdymo srityje.

Duomenų rinkimo kryptys:

Literatūros apžvalga: Duomenys susideda iš pagrindinių verslumo elementų, apibrėžimų ir absolventų isidarbinamumo statistikos. 

Dabartinės mokymų programos: Duomenis sudaro verslumo kompetencija ir verslaus požiūrio mokymų, rėmimo ir skatinimo programos.

Naujausi darbo pasiūlymai: Duomenis sudaro kvalifikacijos, asmeninės charakteristikos ir kompetencijų poreikis darbo skelbimuose, skirtuose studijuojantiems ir ką tik studijas baigusiems studentams