Naudingos nuorodos

Priemonės Inočekiai LT pranešimai : http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/inovaciniai_cekiai_-...

Europos Sąjungos struktūrinės paramos puslapis: www.esparama.lt

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairės: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Viesin...

Lietuvos mokslo tarybos pusapis: www.lmt.lt

Svarbiausi VDU dokumentai: http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/svarbiausi-vdu-dokumentai/

Europos socialinio fondo agentūra www.esf.lt