Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinysmažėjančia tvarka
ES struktūrinė parama Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas 2013/04/08 2015/12/31 1476963.62
Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN-ERIC) 2015/06/25 2016/12/31 379320.00
Parama mokslo renginiui 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvasis gamtos ženklas" 2012/05/02 2012/12/15 2693.00
ES struktūrinė parama Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 2009/11/16 2015/05/16 1882047.00
ES struktūrinė parama Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 2011/07/29 2014/01/29 853695.00
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Spektaklis "Kurk!" 2009/05/22 2009/12/31 1042.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarpdisciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI: komunikacija 2013/03/10 2013/12/10 5792.00 Menų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Lietuvos mūro architektūros paveldo tyrimai ir restauravimas 2010/07/01 2011/12/31 38722.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Laisvės alėja: atminčių bendruomenės 2014/10/10 2014/10/25 868.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu KONT(R)_AKTAI 2009/07/15 2085.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu V.Bartulio oratorijos "Sutvėrimas" sukūrimas 2009/03/25 2009/12/31 2896.00 Menų fakultetas
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Nematomos BENDRUOMENĖS: bendruomenių menų atvejai 2013/09/01 2014/12/31 49235.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu POST ARS_20_KONTEKSTAI 2009/05/08 2316.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarp disciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R) AKTAI 2012/03/13 2012/12/10 5792.00 Menų fakultetas

Puslapiai