Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinysmažėjančia tvarka
Parama mokslo renginiui 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvasis gamtos ženklas" 2012/05/02 2012/12/15 2693.00
ES struktūrinė parama Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas 2013/04/08 2015/12/31 1476963.62
Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN-ERIC) 2015/06/25 2016/12/31 379320.00
ES struktūrinė parama Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 2009/11/16 2015/05/16 1882047.00
ES struktūrinė parama Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 2011/07/29 2014/01/29 853695.00
Sutartis su Lietuvos subjektu Tarptautinė mokslinė konferencija ir leidinys "Meno istorijos riboženkliai" 2010/04/12 2011/12/31 14492.00 Menų fakultetas
Lituanistikos programa "Mediniai miestai" - architektūros duomenų bazė 2014/04/01 2015/12/31 63716.00 Menų fakultetas
Kompesnuojama "Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai - nauji iššūkiai Europai" Valdymo irVykdymo komitetuose veikla 2015 metams 2015/01/05 2015/12/31 0.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarp disciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R) AKTAI 2012/03/13 2012/12/10 5792.00 Menų fakultetas
ES struktūrinė parama Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste 2012/08/14 2015/08/13 185205.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI 2014/01/21 2014/12/10 2348.00 Menų fakultetas
Lituanistikos programa Monografijos "Lietuvos mūro istorija" rengimas spaudai ir leidyba 2012/03/01 2012/12/31 27803.00 Menų fakultetas
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas Krikščioniškoji ikonografija XVII - XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacijos 2012/03/20 2014/11/30 64845.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarpdisciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI: komunikacija 2013/03/10 2013/12/10 5792.00 Menų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Nematomos BENDRUOMENĖS: bendruomenių menų atvejai 2013/09/01 2014/12/31 49235.00 Menų fakultetas

Puslapiai