Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinysmažėjančia tvarka
Parama mokslo renginiui 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvasis gamtos ženklas" 2012/05/02 2012/12/15 2693.00
Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN-ERIC) 2015/06/25 2016/12/31 379320.00
ES struktūrinė parama Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 2009/11/16 2015/05/16 1882047.00
ES struktūrinė parama Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas 2013/04/08 2015/12/31 1476963.62
ES struktūrinė parama Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 2011/07/29 2014/01/29 853695.00
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarpdisciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI: komunikacija 2013/03/10 2013/12/10 5792.00 Menų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Nematomos BENDRUOMENĖS: bendruomenių menų atvejai 2013/09/01 2014/12/31 49235.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Laisvės alėja: atminčių bendruomenės 2014/10/10 2014/10/25 868.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis edukacinis tarp disciplininis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R) AKTAI 2012/03/13 2012/12/10 5792.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos subjektu Tarptautinė mokslinė konferencija ir leidinys "Meno istorijos riboženkliai" 2010/04/12 2011/12/31 14492.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Edukacinis renginių ciklas „Teatras ir istorija“ 2009/01/01 2009/12/31 4344.00 Menų fakultetas
Lituanistikos programa Monografijos "Lietuvos mūro istorija" rengimas spaudai ir leidyba 2012/03/01 2012/12/31 27803.00 Menų fakultetas
ES struktūrinė parama Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste 2012/08/14 2015/08/13 185205.00 Menų fakultetas
Lituanistikos programa Kolektyvinės monografijos "Postsovietinis Lietuvos tetatras: istorija, tapatybė, atmintis, išleidimas 2012/10/01 2013/12/31 11584.00 Menų fakultetas

Puslapiai