Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programamažėjančia tvarka Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas 37621.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Gerovės mokesčių struktūros optimizavimas 2015/07/10 2017/06/30 103117.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN-ERIC) 2015/06/25 2016/12/31 379320.00
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas
Diplomatai visuomenei: paskaitų ciklas 2015/06/22 2015/11/15 3434.20 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Pilietinis kanonas: Stasys Šalkauskas kaip istoriografinio kanono kūrėjas 2015/05/04 2015/12/31 9065.10 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas 2015/08/18 2015/12/31 3260.00 Kauno botanikos sodas
Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui 2015/09/17 2017/12/31 350000.00 Gamtos mokslų fakultetas
Paslaugos sutartis "Genetinių mokrodrugių taksonų tyrimas" 2009/09/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
CLARIN-ERIC infrastruktūros centrų vertinimo komitete veikla 2015 metais 2015/01/05 2015/12/31 0.00 Informatikos fakultetas
Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas 2015/02/19 2015/12/31 4916.59 Kauno botanikos sodas
Mokslininkų stažuočių programa „Trikdžių sklaidos analizė tinklinėse sistemose“ 2007/01/01 2009/12/31 Informatikos fakultetas
Naujų L.lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai 2015/07/01 2018/03/31 99264.00 Gamtos mokslų fakultetas
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai 2015/07/20 2015/09/15 5000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas

Puslapiai