Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programamažėjančia tvarka Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Diplomatinis Kaunas 2014/04/01 2018/11/01 5705.51 Humanitarinių mokslų fakultetas
Naujų L.lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai 2015/07/01 2018/03/31 99264.00 Gamtos mokslų fakultetas
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai 2015/07/20 2015/09/15 5000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Visuomenės aplinkosauginis švietimas 2015/04/13 2015/12/31 600.00 Kauno botanikos sodas
Kompesnuojama "Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai - nauji iššūkiai Europai" Valdymo irVykdymo komitetuose veikla 2015 metams 2015/01/05 2015/12/31 0.00 Menų fakultetas
“Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra 2017/03/01 2020/03/01 4186185.44 Valdymo ir investicijų departamentas
Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas 2010/04/01 2012/12/31 0.00 Kauno botanikos sodas
Naujienų raštingumo ugdymas: kaip suprasti medijas?" 2015/09/01 2016/12/31 57673.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos 2011/02/01 2013/12/31 17753.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Paramos skyrimas latvių kalbos mokymui 2015/01/01 2015/12/31 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Užsienio lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai 2015/07/20 2015/09/15 10603.79 Humanitarinių mokslų fakultetas
Mokslininkų stažuočių programa „Trikdžių sklaidos analizė tinklinėse sistemose“ 2007/01/01 2009/12/31 Informatikos fakultetas
Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai 2015/08/27 2018/11/30 325610.00 Kauno botanikos sodas
Christian world and East Asian Traditions: Symbols, Concepts, Practices 2014/09/01 2014/12/31 3000.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
"Pajėgumai" programos, teminės srities "Mokslas visuomenėje" finansavimas 2013/01/01 2013/12/31 868.00 Humanitarinių mokslų fakultetas

Puslapiai