Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaigamažėjančia tvarka Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Parama mokslo renginiui (At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse 2011/02/25 2760.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos subjektu Paslauga „Natrio acetato nustatymas tramadolio hidrochlorido tirpale injekcijoms“ 2009/07/14 119676.00 Gamtos mokslų fakultetas
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų centro steigimas Glazgo universitete 2011/07/01 7095.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu 2009 09 25 d. viešojo pirkimo kokybinio tyrimo atlikimo sutartis Nr. 18-150. Tyrimas atliekamas įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra“ pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto T 44514.00 Socialinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Atminties sapnai 2011/04/15 4344.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu POST ARS_20_KONTEKSTAI 2009/05/08 2316.00 Menų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliarizacijos formos 2011/10/03 48800.00 Socialinių mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis 2010/07/08 72405.00 Socialinių mokslų fakultetas
Paslaugos sutartis "Genetinių mokrodrugių taksonų tyrimas" 2009/09/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
ES struktūrinė parama Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo, perdirbimo ir gautų produktų panaudojimo technologinės sistemos sukūrimas 2013/07/19 53595.00 Kauno botanikos sodas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Kauno miesto aplinkos stebėsena (monitoringas) 2007/12/11 90042.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis dėl paramos skyrimo į užsienį vykstančiam tyrėjui 2009/11/10 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Puslapiai