Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaigamažėjančia tvarka Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Paslaugos sutartis "Genetinių mokrodrugių taksonų tyrimas" 2009/09/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Kauno miesto aplinkos stebėsena (monitoringas) 2007/12/11 90042.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis dėl paramos skyrimo į užsienį vykstančiam tyrėjui 2009/11/10 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas 37621.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA) 27614.00 Kauno botanikos sodas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu KONT(R)_AKTAI 2009/07/15 2085.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Paslaugos sutartis “Genetinių mikrodrugių taksonų tyrimas“ 2009/11/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Šiaurės ministrų taryba Project ID -3115/2007 AD-2009_1-18133 Užsienio kalbų institutas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Jogailaičių universiteto Lietuvių studijų centras 3 (Krokuva) 2012/04/01 5876.00 Socialinių mokslų fakultetas
Sutartis su užsienio subjektu Tarptautinė Admoni vardo Pabaltijo germanistų doktorantūros mokykla 2009/01/01 Humanitarinių mokslų fakultetas
Parama mokslo renginiui (At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse 2011/02/25 2760.00 Menų fakultetas
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas

Puslapiai