Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaigamažėjančia tvarka Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų centro steigimas Glazgo universitete 2011/07/01 7095.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Kauno miesto aplinkos stebėsena (monitoringas) 2007/12/11 90042.00 Gamtos mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliarizacijos formos 2011/10/03 48800.00 Socialinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis dėl paramos skyrimo į užsienį vykstančiam tyrėjui 2009/11/10 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis 2010/07/08 72405.00 Socialinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
ES struktūrinė parama Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo, perdirbimo ir gautų produktų panaudojimo technologinės sistemos sukūrimas 2013/07/19 53595.00 Kauno botanikos sodas
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA) 27614.00 Kauno botanikos sodas
Paslaugos sutartis "Genetinių mokrodrugių taksonų tyrimas" 2009/09/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu KONT(R)_AKTAI 2009/07/15 2085.00 Menų fakultetas
Šiaurės ministrų taryba Project ID -3115/2007 AD-2009_1-18133 Užsienio kalbų institutas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Paslaugos sutartis “Genetinių mikrodrugių taksonų tyrimas“ 2009/11/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su užsienio subjektu Tarptautinė Admoni vardo Pabaltijo germanistų doktorantūros mokykla 2009/01/01 Humanitarinių mokslų fakultetas

Puslapiai