Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžiamažėjančia tvarka Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu 2009 09 25 d. viešojo pirkimo kokybinio tyrimo atlikimo sutartis Nr. 18-150. Tyrimas atliekamas įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra“ pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto T 44514.00 Socialinių mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas 37621.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA) 27614.00 Kauno botanikos sodas
Šiaurės ministrų taryba Project ID -3115/2007 AD-2009_1-18133 Užsienio kalbų institutas
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Sutartis su užsienio subjektu ICLE (International Corpus of Learner English) 2002/01/01 2009/12/31 Humanitarinių mokslų fakultetas
FP6 Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai, HI-WATE 2006/11/01 2010/12/31 302.00 Gamtos mokslų fakultetas
Reducing harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe (ChAPAPs) 2007/01/01 2010/12/31 687203.00 Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci SVV įmonių personalo mokymas integruotas į gamybos procesą naudojant mokymosi 2007/01/01 2009/12/31 26532.00 Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners (MOLAN) 2007/01/01 2008/12/31 449982.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Regioninių profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklų modeliavimas Lietuvoje LITVETNET 2007/01/01 2009/12/31 352929.00 Socialinių mokslų fakultetas

Puslapiai