Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Erasmus+ ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas 2016/11/02 2017/10/31 Inovatyvių studijų institutas
Erasmus+ ALIANZA: Design and development of a management system of Dual Training for SME's, Nr. 2015-1-ES01-KA202-016193 2016/09/12 2017/08/31 137175.00 Projektinės veiklos skyrius
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa Šiuolaikinė sakytinė lietuvių kalba: leksikos ir gramatikos tyrimas tekstynų lingvistikos metodu 2016/09/01 2018/06/30 65779.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa Miestiečių elito tapatybės ir socialinės – politinės transformacijos XVIII a. antroje pusėje – XIX a. pirmoje pusėje: Kauno miesto atvejis 2016/09/01 2018/12/31 44087.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa Londono lietuvių istorija: archyvinės medžiagos paieškos Catthorpe ir Romoje 2016/09/01 2016/12/31 4757.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
H2020-EU.1.3.5. - Specific support and policy actions Researchers' Night: It's Your Friday to Discover! 2016/06/01 2017/11/30 140405.75 Informatikos fakultetas
Europe for Citizens WAI- WALL AND INTEGRATION: images Europe building 2015/10/15 2016/04/04 6500.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Erasmus+ Gender studies curriculum: A step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions (GEST) 2015/10/15 2018/10/14 930000.00 Socialinių mokslų fakultetas
Gerovės visuomenė Šeimos deinstitucionalizacijos iššūkiai vaikų gerovei: vaikų išlaikymas iširus tėvų partnerystei GERVIS 2015/10/01 2017/06/30 109581.00 Socialinių mokslų fakultetas
Erasmus+ Social Entrepreneurship Training via ICT Learning Environments (SETTLE) 2015/10/01 2017/09/30 296810.00 Socialinių mokslų fakultetas
Erasmus+ Nuo Teorijos iki Praktikos - ActYouth EU 2015/10/01 2017/09/30 220662.00 Verslo praktikų centras/Projektinės veiklos tarnyba
Gerovės visuomenė Administracinės tapatybės formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą 2015/10/01 2017/06/30 103771.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Erasmus+ Narrative education resources for socio professional inclusion (NARSPI) 2015/10/01 2017/09/30 Socialinių mokslų fakultetas
ES struktūrinė parama Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas 2015/09/30 2014/08/20 2785200.00 Gamtos mokslų fakultetas
Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui 2015/09/17 2017/12/31 350000.00 Gamtos mokslų fakultetas

Puslapiai