Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Gerovės mokesčių struktūros optimizavimas 2015/07/10 2017/06/30 103117.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Gerovės visuomenė Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis 2015/07/01 2017/06/30 92686.00 Socialinių mokslų fakultetas
Naujų L.lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai 2015/07/01 2018/03/31 99264.00 Gamtos mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Psichikos ligos stigma: psichologų ir socialinių darbuotojų požiūris į psichikos ligomis sergančius asmenis ir jo reikšmė profesinei veiklai 2015/07/01 2018/03/31 105344.00 Socialinių mokslų fakultetas
Lietuvos narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje - bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN-ERIC) 2015/06/25 2016/12/31 379320.00
Diplomatai visuomenei: paskaitų ciklas 2015/06/22 2015/11/15 3434.20 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Erasmus+ Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse 2015/06/01 2016/09/30 467550.00 Tarptautinių ryšių tarnyba
Mokslininkų grupių projektai Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai FITOKONTROLĖ 2015/06/01 2018/03/31 99832.00 Gamtos mokslų fakultetas
Parama mokslo renginiui Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas 2015/06/01 2015/12/01 2556.38 Humanitarinių mokslų fakultetas
Užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiurterių tinklo LITNET veiklą 2015/05/22 2015/12/31 Infrastruktūros tarnyba
Diplomatinis Kaunas 2015/05/22 2015/11/15 9500.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Pilietinis kanonas: Stasys Šalkauskas kaip istoriografinio kanono kūrėjas 2015/05/04 2015/12/31 9065.10 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Pradinių klasių mokinių socialinės kompensacijos ilgalaikis tyrimas: raidos veiksniai ir reikšmė prisitaikymui mokykloje 2015/05/01 2018/03/08 74960.00 Socialinių mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Lietuvos merai: politinės lyderystės dėmesys vietos savivaldoje 2015/05/01 2016/10/31 88013.00 Socialinių mokslų fakultetas
Erasmus+ Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse 2015/05/01 2017/05/31 57210.00 Tarptautinių ryšių tarnyba

Puslapiai