Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas europeizacijos bei globalizacijos sąlygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalinės Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos tapatybių politikos (LIT) 2007/01/01 2009/12/31 19694.00 Socialinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose 2007/01/01 2009/12/31 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Leonardo da Vinci Inovatyvūs neformalaus mokymosi pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje 2007/01/01 2009/12/31 332130.00 Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemų tobulinimas 2007/01/01 2009/12/31 18112.00 Socialinių mokslų fakultetas
Mokslininkų stažuočių programa „Trikdžių sklaidos analizė tinklinėse sistemose“ 2007/01/01 2009/12/31 Informatikos fakultetas
Reducing harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe (ChAPAPs) 2007/01/01 2010/12/31 687203.00 Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Profesinio mokymo programų rengėjų akreditacijos centras 2007/01/01 2009/12/31 96678.00 Kokybės ir inovacijų centras
Leonardo da Vinci SVV įmonių personalo mokymas integruotas į gamybos procesą naudojant mokymosi 2007/01/01 2009/12/31 26532.00 Socialinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners (MOLAN) 2007/01/01 2008/12/31 449982.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Regioninių profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklų modeliavimas Lietuvoje LITVETNET 2007/01/01 2009/12/31 352929.00 Socialinių mokslų fakultetas
FP6 Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai, HI-WATE 2006/11/01 2010/12/31 302.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su užsienio subjektu ICLE (International Corpus of Learner English) 2002/01/01 2009/12/31 Humanitarinių mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Puslapiai