Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Lituanistikos programa Šaltinių publikacija: Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 2014/03/01 2014/12/31 6082.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Lituanistikos programa Monografija "Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone šaltojo karo metais" 2014/03/01 2014/12/31 10223.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Lituanistikos programa Fenomenologija Vosyliaus Sezemano filosofijoje 2014/03/01 2015/12/31 47555.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančių rizikos veiksnius 2014/03/01 2016/12/31 60183.00 Socialinių mokslų fakultetas
Lituanistikos programa Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai 2014/03/01 2015/12/31 43443.00 Informatikos fakultetas
Lituanistikos programa LDK moterų vienuolijos: istorijos ir dabartis 2014/03/01 2014/06/30 4112.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Statinės reklamos efektyvumo vertinimo metodikos kūrimas 2014/03/01 2016/12/31 85756.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Lietuvos studentų ir moksleivių migracijos procesų tyrimai (3-4 etapai) 2014/03/01 2016/12/31 85698.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Mokslininkų grupių projektai Tomistiniai tyrimai tarp modernizmo ir postmodernizmo: ontoteologijos kritika ir apgynimas 2014/03/01 2015/12/31 13901.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Parama mokslo renginiui Tarptautinė mokslinė konferencija "Kultūros institucijos ir komunikacija: kūrybiško dalyvavimo link" 2014/02/24 2014/10/24 4593.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Jaunųjų menininkų kamerinės muzikos festivalis "Avanti" 2014/02/01 2014/04/30 579.00 Muzikos akademija
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI 2014/01/21 2014/12/10 8109.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Tęstinis VDU Menų galerijos "101" projektas KONT(R)_AKTAI 2014/01/21 2014/12/10 2348.00 Menų fakultetas
ES struktūrinė parama Sėkmingo verslo asistentas 2014/01/01 2015/06/30 276333.00 Socialinių mokslų fakultetas
Comenius Green Environment Education European Network (GREEEN) 2013/12/01 2016/11/30 523596.00 Socialinių mokslų fakultetas

Puslapiai