Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaigamažėjančia tvarka Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu POST ARS_20_KONTEKSTAI 2009/05/08 2316.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis 2010/07/08 72405.00 Socialinių mokslų fakultetas
Paslaugos sutartis "Genetinių mokrodrugių taksonų tyrimas" 2009/09/22 718.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Kauno miesto aplinkos stebėsena (monitoringas) 2007/12/11 90042.00 Gamtos mokslų fakultetas
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Sutartis dėl paramos skyrimo į užsienį vykstančiam tyrėjui 2009/11/10 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas 37621.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA) 27614.00 Kauno botanikos sodas
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu KONT(R)_AKTAI 2009/07/15 2085.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Jogailaičių universiteto Lietuvių studijų centras 3 (Krokuva) 2012/04/01 5876.00 Socialinių mokslų fakultetas
Šiaurės ministrų taryba Project ID -3115/2007 AD-2009_1-18133 Užsienio kalbų institutas

Puslapiai