Projektų sąrašas

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Programa Projekto pavadinimas Projekto pradžiamažėjančia tvarka Projekto pabaiga Biudžetas Atsakingas VDU padalinys
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA) 27614.00 Kauno botanikos sodas
Šiaurės ministrų taryba Project ID -3115/2007 AD-2009_1-18133 Užsienio kalbų institutas
Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth" 1424.00 Gamtos mokslų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu 2009 09 25 d. viešojo pirkimo kokybinio tyrimo atlikimo sutartis Nr. 18-150. Tyrimas atliekamas įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra“ pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto T 44514.00 Socialinių mokslų fakultetas
Parama knygai "Textlinguistische Untersuchen: Textsemantik, Textfunkcionen, Referenz und Deixis im Text 1000.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas 37621.00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Sutartis su Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI) 7530.00 Humanitarinių mokslų fakultetas
ES struktūrinė parama Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis 0.00 Menų fakultetas
Sutartis su Lietuvos biudžetiniu subjektu Lėšų naudojimo sutartis 0.00 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Sutartis su užsienio subjektu ICLE (International Corpus of Learner English) 2002/01/01 2009/12/31 Humanitarinių mokslų fakultetas
FP6 Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai, HI-WATE 2006/11/01 2010/12/31 302.00 Gamtos mokslų fakultetas
Leonardo da Vinci Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemų tobulinimas 2007/01/01 2009/12/31 18112.00 Socialinių mokslų fakultetas
Mokslininkų stažuočių programa „Trikdžių sklaidos analizė tinklinėse sistemose“ 2007/01/01 2009/12/31 Informatikos fakultetas
Leonardo da Vinci Profesinio mokymo programų rengėjų akreditacijos centras 2007/01/01 2009/12/31 96678.00 Kokybės ir inovacijų centras
Reducing harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe (ChAPAPs) 2007/01/01 2010/12/31 687203.00 Socialinių mokslų fakultetas

Puslapiai