Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Biudžetas: 
34 060 951.21
Biudžetas_EUR: 
9 864 733.00
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
34 060 951.21 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
9 864 733.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie savo profesinę karjerą sieja su veikla institucijose, sprendžiančiose biomedicinos problemas, yra rengiami biomedicinos mokslų krypties III pakopos studijų programose. Dabartiniu metu vykdomų programų skaičius, turinys ir kokybė neatitinka valstybės ir visuomenės poreikių. Mažai šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų dalykų, trūksta tarpdisciplininių studijų. Absolventų kompetencijos nepakankamos, kad greitai įtraukti į problemų kompleksą. Sieksime sudaryti galimybes doktorantams pasiruošti rengti disertacijas atitinkančias valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos mokslų srityje.
Įgyvendinus projektą doktorantai bus įvykdę trijų metų III pakopos studijų programą ir įgiję kompetencijas rengti šiuolaikinius biomedicinos mokslų srities reikalavimus atitinkančias daktaro disertacijas.

Subscribe to RSS - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras