Švenčionių r. Švenčionėlių pagrindinė mokykla

Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas

Projekto numeris: 
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005
Biudžetas: 
982 413.00
Biudžetas_EUR: 
284 526.00
Projekto pradžia: 
2011/04/20
Projekto pabaiga: 
2013/10/20
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
550 875.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
159 544.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Projektas prisidės prie "MTP plius" 34 priede nurodytų tikslų ir uždavinių (6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7) įgyvendinimo bei gabių vaikų ugdymo kokybės problemų (nepakankama ir nesistemiška ugdymo metodinė bazė; pedagogams trūksta teorinių žinių, praktinių mokymų; didelė socialinių-geografinių veiksnių įtaka ugdymo kokybei; trūksta specializuotų mokymo priemonių ir metodų) sprendimo 1-4 kl. gabių vaikų bei jų pedagogų atžvilgiu. Remiantis pradinio ugdymo programose keliamais tikslais,  pasaulio pažinimo svarba bei tarptautine patirtimi gabių vaikų ugdymo turinio bei metodų formavimo ir veiksmingumo srityje, pasirinkta projekte sukurti pagilinto gamtamokslinio ugdymo metodą 1-4 kl. gabiems vaikams. Bendra keleto VDU fakultetų mokslininkų bei partnerių pedagogų komanda sukurs 4 metodo modulius po 20 pamokų (2 val.), kurie pateiks pilną mokytojo darbui ir mokinio ugdymuisi reikalingą taikomąją medžiagą. Ugdymo metodą projekto partneriai mokyklos 7 mėn. taikys 20-iai identifikuotų gabių vaikų.
 
Subscribe to RSS - Švenčionių r. Švenčionėlių pagrindinė mokykla