Antanas Radavičius

ALIANZA: Design and development of a management system of Dual Training for SME's, Nr. 2015-1-ES01-KA202-016193

Projekto numeris: 
2015-1-ES01-KA202-016193
Biudžetas_EUR: 
137 175.00
Projekto pradžia: 
2016/09/12
Projekto pabaiga: 
2017/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
13 160.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

 

 

Dualinio mokymo privalumai yra neabejotini, todėl dauguma Europos ir pasaulio šalių vis labiau siekia apibrėžti dualinio mokymo sampratą. Vis dėl to dualinio mokymo kontekstas ir patirtis skiriasi kiekvienoje Europos Sąjungos (ES) narėje. Kodėl?

Atsakymas slypi kultūriniuose aspektuose, o taip pat ir vietos verslo sektoriaus struktūroje, kurią daugumoje šalių (Ispanijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje) sudaro mikro įmonės (mažiau nei 10 darbuotojų) arba smulkus verslas (mažiau nei 50 darbuotojų). Atsižvelgiant į tokių šalių ribotą verslo sektoriaus struktūrą, tokioms įmonėms nėra lengva įtraukti studentus į dualinį mokymą, suteikiant jiems reikiamą infrastruktūrą, mokytojus ir t.t.

ALIANZA projektas siūlo sprendimą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) – interaktyvų įrankį, palengvinantį atitikties ieškojimo procesą tarp MVĮ ir profesinio rengimo centrų, siekiant bendradarbiauti dualinio mokymo įgyvendinime.

ALIANZA yra strateginės partnerystės projektas, finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ programą. Projekto numeris: 2015-1-ES01-KA202-016193.

 

http://alianzaproject.eu/

https://www.facebook.com/AlianzaProject

 

 

Smart Practice - Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education

Projekto numeris: 
2015-1-LT01-KA203-013477-999590627
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2017/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
32 800.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Improvement of student‘s practical skills, entrepreneurship education, higher eeducation quality improvement, promoting cooperation of education and business sectors.

The project is aimed at contributing to efforts to empower HEIs to work adequately with business to bring theoretical knowledge and learning experience closer to the reality of the working environment, to provide the right skills for employability,  to encourage development of transversal skills needed to ensure young people are able to be entrepreneurial and adapt to the labor market needs.  These aims are relatively connected with Lithuanian Education strategy 2013-2022.

Stimulating the development of entrepreneurial skills is  one of the key policy issue for Member States  and higher education institutions  (European Commission, Supporting growth and jobs-an agenda for the modernization of Europe’s higher education system, 2011; Bologna process documents; Europa 2020). Different researches show that although employers are satisfied with the knowledge level of graduates, the lack of ability to apply the acquired knowledge in practice causes considerable problems in finding and maintaining workplace.

The overall project goal is to increase higher education quality so that HE graduates acquired the right skills for employability and were more prepared for labour market.  The project seeks to strengthen cooperation between universities and enterprises and other social partners, encouraging young people (students) develop transversal skills (decision-making, problem-solving, creativity and other) shaping them into  entrepreneurial individuals. This aim will be pursued through applying innovative approaches to students'  internship based on team- work, interdisciplinarity as well as  experiental, problem-based, research-based, project-based  learning, promoting  targeted to be as much beneficial as possible for higher education institutions, students and enterprises.

The main project target group is university students. Project through the real problem-solving scenarios and activities is targeted to develop university students' practical skills  and know-how, strengthen their entrepreneurial mindsets and competences which are relevant for successful functioning in the labour market. The second target group of the project is university academic staff and business representatives. Innovative approach to internship that will be elaborated and piloted during the project will not only strengthen university and business  cooperation links, but also contribute to developing  educators' professional profile  (in relation to entrepreneurship skills), tutoring and mentoring skills of university academic staff as well as those of business representatives.

At least 36 students, 16 tutors (HEIs educators) and 12 mentors (representatives from business enterprises) will directly participate and benefit from project activities.  More than 200 project target group members will participate in multiplier events.

The project is based on innovative approaches to internships. One of these approaches refers to  application of work-integrated learning (WIL) . WIL application in HE is related to such theory and practice integrating activities as problem-based, experiental, inquiry learning, team-work, practice scenarios, active learning methods, service-learning, cooperative learning, etc. In most cases the aim of these methods is to provide opportunities for learner  to develop competences and skills essential in professional career context, i.e. both for employability and professional career development.

1. Analysis of good practices on innovative approaches to internship in HE  in partner as well as other countries . The main objective of the analysis is to have the state of the art report based on case studies on the best world practices which can be integrated and applied in the project partner institutions.

2. The methodology of smart practice.  The developed methodology will be piloted in each partner country with at least 3 multidisciplinary students’ teams.

3. The handbook on smart practice results. It will be the toolkit including the products, developed during the smart practice activities: research reports, problem-solving strategies, marketing plans, etc., as well as the feedback of the methodology implementation team members (students, university and business representatives).

The activities and instruments developed during the  project will:

  • stimulate students'  entrepreneurial attitudes and behaviors and empower their entrepreneurial skills. This will be very relevant to their future employability, career path,  decision making, and successful functioning  in the labor market and society;
  • will deepen educators' knowledge and know-how on perception of entrepreneurship as well as entrepreneurship education, based on interdisciplinary approach; 
  • will develop business repr. skills for supporting and mentoring students during internships;

Project will positively contribute to the solution of a number of interrelated  issues that are  high on the political agenda in EU and member countries: quality and modernization of higher education,  youth unemployment, developing entrepreneurial skills, fostering HE and business cooperation. The methodology of smart practice will promote changes and innovations in implementing internships and students' practical skills development,  contribute to better HE quality and  conformity of HE to labour market  needs. The methodology applied in the project will promote science and business synergy and create appropriate conditions for interaction of scientists, students and business entities.

Project coordinator: Kaunas CCIC

Project partners:

  • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
  • G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD
  • LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY
  • EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

 

http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/11/Article_SMART-PRACTICE.pdf

 

 

Tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos/ International School of Creative Industries kūrimas

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-011
Biudžetas: 
1 524 315.92
Biudžetas_EUR: 
441 472.00
Projekto pradžia: 
2013/04/08
Projekto pabaiga: 
2015/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: sukurti materialinę bazę tarptautiniam bendradrabiavimui plėtoti šiuolaikinių menų ir kūrybinių industrijų srityje. Vytauto Didžiojo universitetas, bendradrabiaudamas su Jungtinės karalystės Centrinio Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, toliau - UCLAN), planuoja įkurti Tarptautinę kūrybinių industrijų mokyklą/ International School of Creative Industries (toliau - VDU TKIM/ISCI). Planuojama sukurti naujas studijų programas, bendradarbiaujant su UCLAN, įvesti studijų organizavimo inovacijas. Naujoms menų ir kūrybinių industrijų sritims plėtoti būtina sukurti atitinkamas infrastruktūros sąlygas. Projektas skirtas VDU ir UCLAN universitetų akademinės bendruomenės kūrybinių industrijų studijų mokslinei tiriamajai, meninei, kultūrinei, švietėjiškai veiklai bei saviraiškai skatinti, mokslo ir verslo struktūrų sanglaudos skatinimui. Universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo rezultate sukurtų iniciatyvų, idėjų ir projektų realizavimui. Siekiant didinti VDU TKIM/ISCI tarptautinį bendradarbiavimą, MTTP veiklą, gerinti studijų kokybę ir aplinką, užtikrinti aukštesnę mokslo, švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, prieinamumą bei gerinant visų suinteresuotųjų grupių dalyvavimą MTTP sistemoje tikslinga išplėsti VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastatą ir sukurti kokybiškam ugdymo procesui reikalingą materialinę bazę. Tikslinė grupė: VDU TKIM/ISCI akademinė bendruomenė – studentai, dėstytojai, personalas ir tarptautinio bendradarbiavimo su UCLAN ir verslo sektoriumi rezultate įgyvendinamų projektų dalyviai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. - Papildomų patalpų daugiafunkciniame studijų ir mokslo centre adresu Putvinskio g. 23, Kaune statyba; - VDU TKIM/ISCI veiklai reikalingos įrangos – spec. įrangos, baldų ir kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

 

 

Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-106
Biudžetas: 
1 271 480.00
Biudžetas_EUR: 
368 246.00
Projekto pradžia: 
2010/04/20
Projekto pabaiga: 
2012/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 271 480.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
368 246.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto metu bus tobulinamas studentų praktikos atlikimo modelis viešbučiuose ir restoranuose.
Projekto lėšomis bus sukurta vieninga praktikos užduočių, praktikos vietų informacinė bazė, kuria vėliau naudosis ir kitos sektoriaus įmonės.

Learning Labs for the Transfer of LLL Strategies

Projekto numeris: 
190475-LLP-2010-ES-KA1ECETB
Biudžetas: 
706 411.65
Biudžetas_EUR: 
204 590.00
Projekto pradžia: 
2011/03/01
Projekto pabaiga: 
2012/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
110 158.50 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
31 904.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Knowledge and expertise regarding the development and implementation of LLLS is irregular distributed at European level and it is often fragmented, so that it cannot easily be used or transferred to other contexts. Communication between relevant stakeholders (both at national /regional and at transnational level) is difficult, and information regarding recurring problems and challenges, as well as embrace solutions, is not sufficiently disseminated. It will be necessary, therefore, strengthening transnational cooperation between institutions active in the field of LLL to promote the exchange of innovative and successful policies and strategies among countries.

http://labs2learn.eu/

Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Biudžetas: 
13 030 649.40
Biudžetas_EUR: 
3 773 936.00
Projekto pradžia: 
2011/05/02
Projekto pabaiga: 
2014/04/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
13 030 649.40 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 773 936.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Įgyvendinant projektą Vytauto Didžiojo universitete siekiama sukurti studijų bazę, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimui, sukuriant ir atnaujinant bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems Humanitarinių Socialinių mokslų plėtros iššūkiams: HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, jungties su verslu didinimui, komercializavimui; analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos atskleidžiant universalias, globalias ir tuo pačiu vietines, lokalias tendencijas; tarptautinės dimensijos Vytauto Didžiojo universitete plėtra (per mobilumą ir mainus) ir užsienio kalbų mokymosi bei tarpkultūrinės aplinkos universitete kūrimo; humanitarinių ir socialinių mokslų studijų įgyvendinimas – masinis studijų pobūdis. VDU, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip tautinio tapatumo, tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimas, aktyvesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas, studijų, mokslo ir verslo glaudesnis jungimas - "4T strategija“ Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplinines laboratorijas, centrus, erdves, skirtas studentų praktinių darbų demonstravimui, savarankiško mokymosi vietas, nuotolinio mokymosi auditorijas su atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms.Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

       

Work and life Quality in new and growing jobs (WALQING)

Projekto numeris: 
244597
Biudžetas: 
9 320 990.00
Biudžetas_EUR: 
2 699 545.00
Projekto pradžia: 
2010/01/01
Projekto pabaiga: 
2012/12/01
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
9 320 990.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 699 545.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Programa: 

Projekto tikslas - ištirti ryšį tarp darbo būklės naujuose darbuose ir tinkamų darbo rezultatų.

Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-001
Biudžetas: 
7 819 740.50
Biudžetas_EUR: 
2 264 753.00
Projekto pradžia: 
2010/11/09
Projekto pabaiga: 
2015/10/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: kuriant naują universiteto viziją – Pasaulio Lietuvių universiteto plėtrą ir įgyvendinant “4T“ koncepciją, išplėsti ir pritaikyti naujajai vizijai VDU ilgalaikę valdymo restruktūrizavimo, fakultetų reformavimo ir optimizavimo įgyvendinimo strategiją, sukurti modernią infrastruktūrą, gerinti studijų kokybę, skatinti menų ir socialinių mokslų studijų plėtrą, studijų prieinamumo didinimą. Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai: sukurti ir rekonstruoti Pasaulio lietuvių universitetui reikalingą infrastruktūrą efektyvioms ir kokybiškoms studijoms užtikrinti. Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: - sujungti Socialinių mokslų ir Socialinės gerovės fakultetus, ir perkelti šį naują integruotą fakultetą į rekonstruojamą ir praplečiamą pastatą Jonavos g. 66; - pastatyti pastatą V. Putvinskio g., sukuriant Daugiafunkcinį studijų ir mokslo centrą; sukurti „Menų miestelį“ rekonstruojamame ir studijoms pritaikomame Muitinės g. 7 pastate. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, padės didinti studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

 

 

Subscribe to RSS - Antanas Radavičius