Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

OTM, On the move

Projekto numeris: 
2014-1-DE02-KA204-001579
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
24 816.50 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projektu „On the Move“ norima pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose.

Projekto „On the Move” komandą sudaro formaliojo ir neformaliojo švietimo ekspertai, turintys ivairiapusią patirtį dirbant su žemą išsilavinimą turinčiais asmenimis, iš ivairių Europos Sąjungos šalių ir institucijų: BFI Tirol Bildungs GmbH (Austrija); Promidea Cooperativa Sociale (Italija); Superact C.I.C. (Jungtinė Karalystė); Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva); Stichting de Regenboog Groep (Nyderlandai); Norrköping Stadsmuseum (Švedija); TTG Team Training GmbH (Vokietija).

Šiame tinklapyje pristatomi projekto ekspertų atrinkti 30 Europos geriausių projektų pavyzdžiai, nukreipiantys, kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose. Projekto tinklapis bus atviras, o jame talpinama informacija – naudinga ir aktuali specialistams, dirbantiems mokymosi visą gyvenimą srityje. Šalia 30 projektų pavyzdžių aprašymų, rasite ir 6 video, kurie suteiks įžvalgų apie atrinktus geriausius projektus ir jų metodus.

„Talentų mokykla“ („School of Talents“)

Projekto numeris: 
2015-1-LV01-KA201-013390
Biudžetas_EUR: 
94 686.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2017/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
26 177.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

On the Move

Projekto numeris: 
2014-1-DE02-KA204-001579
Biudžetas_EUR: 
284 869.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
24 816.50 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Vytauto Didžiojo universitetas dalyvauja projekte „On the Move“. Pagrindinis šio projekto tikslas – rasti būdą ir geruosius pavyzdžius, kuriais būtų galima pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose.

Šio projekto uždaviniai yra nustatyti, išbandyti, plėtoti ir skleisti geriausius įgyvendintus projektus ir programas žemą išsilavinimą turinčių asmenų integracijos temomis.

Projekto rezultatai yra aktualūs specialistams, dirbantiems konsultavimo srityse, kurie sužinos apie alternatyvius metodus, kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybe dalyvauti tęstiniuose mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti geresnį darbą. Skatinti mokytis visą gyvenimą.

Projekto rezultatai:

  • Projekto partnerių atliktas tyrimas apie tinkamiausius gerosios praktikos pavyzdžius Europoje žemą išsilavinimą turinčių asmenų galimybių ir švietimo konsultavimo temomis.
  • Atviras projekto tinklapis, kuriame talpinami atrinkti 30 Europos geriausių projektų pavyzdžiai:  http://www.onthemove-project.
  • Leidinys su 32 geriausių projektų aprašymais ir didaktinėmis nuorodomis, švietimo konsultavimo ir alternatyvių metodų temomis, norint pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis.
  • 6 video interviu, kuriame darbuotojai iš gerosios praktikos pavyzdžių projektų dalinsis savo patirtimi: kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis, kaip jiems talkinti ir t.t.

Projekto „On the Move” komandą sudaro formaliojo ir neformaliojo švietimo ekspertai, turintys ivairiapusią patirtį dirbant su žemą išsilavinimą turinčiais asmenimis, iš įvairių Europos Sąjungos šalių ir institucijų: BFI Tirol Bildungs GmbH (Austrija); Promidea Cooperativa Sociale (Italija); Superact C.I.C. (Jungtinė Karalystė); Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva); Stichting de Regenboog Groep (Nyderlandai); Norrköping Stadsmuseum (Švedija); TTG Team Training GmbH (Vokietija).

Daugiau informacijos apie projektą, mokymo medžiagą ir video galite rasti projekto tinklalapyje:

http://www.onthemove-project.eu

GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness

Projekto numeris: 
2014-1-LT01-KA203-000645
Biudžetas: 
519 497.93
Biudžetas_EUR: 
150 457.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
44 040.46 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
12 755.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 

Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės –tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Numatomi pagrindiniai rezultatai:
Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu.
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą;
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas.
Projekto metu bus organizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

Projekto rezultatai:

Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu. - "GUIDELINES_INTERSHIP SCHEMES_2015"
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą; -  "O2_Peer Learning Material_Curriculum"
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – ("Curriculum Developed") parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas. Atlikto tyrimo rezultatai lietuvių kalba, GRADUAL_LPK Survey_LT-2, \
 
Projekto metu suorganizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.
Subscribe to RSS - Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)