Airina Volungevičienė

Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-01-0189
Biudžetas_EUR: 
519 224.83
Projekto pradžia: 
2017/12/27
Projekto pabaiga: 
2021/12/26
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
519 224.83 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto uždavinys – pritaikant mokymosi duomenų analizės metodą kaip metakognityvinį įrankį, įgalinti dėstytojus sukurti visuomenės poreikius atliepiantį atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką bei įvertinti ir pripažinti besimokančiojo atvirojo nuotolinio mokymosi pasiekimus. Šis projektas yra unikalus, nes jame susilieja keli skirtingi ir nepriklausomi tyrimo objektai, įgalinantis tyrėjus sukurti atvirojo nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant skaitmeninės ir įtinklintos visuomenės poreikius.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas

Projekto numeris: 
2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto pradžia: 
2016/11/02
Projekto pabaiga: 
2017/10/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Spain
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Germany
 • Q21, Germany
 • University of Zagreb, University Computing Centre – SRCE, Croatia
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), United Kingdom

Projekto rezultatai:

 •  IT platformos, skirtos neformalaus atviro mokymo programų rengimui, sukūrimas;
 • Mokymo medžiaga, skirta mokymuisi dirbti su neformalaus atviro mokymo programų rengimo įrankiu;
 • Mokymo medžiaga, skirta išmokyti taikyti skaitmeninių kompetencijų pripažinimo ženklelius;
 • Mokymo medžiaga, skirta neformalaus atviro mokymosi rezultatų pripažinimui formaliose mokymo programose;
 • Penkių neformalaus atvirų mokymo kursų, skirtų specialistų rengimui, kūrimas;
 • Neformalaus atviro mokymosi pripažinimo atvejų- scenarijų rinkinio sudarymas.

 

http://reopen.eu/

Open Educational Ideas and Innovations (OEI2) – towards open idea and innovation sharing for learning, education and training

Projekto numeris: 
539990-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQMC
Biudžetas_EUR: 
533 555.00
Projekto pradžia: 
2013/11/01
Projekto pabaiga: 
2016/01/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
53 355.48 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Opening Universities for Virtual Mobility (OUVM)

Projekto numeris: 
2014-1-LT01-KA203-000550
Biudžetas_EUR: 
277 455.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Fostering the Virtual Mobility within the Metal Sector (MEVEL)

Projekto numeris: 
2013-1-ES1-LEO05-67974
Biudžetas: 
1 003 932.68
Biudžetas_EUR: 
290 759.00
Projekto pradžia: 
2013/10/01
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
78 050.54 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
22 605.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 

The aim of the project is to encourage virtual mobility to allow the metal workers undergo sector changes, taking advantage of their knowledge acquired in previous trainings and jobs, as well as to allow workers move from low-qualified jobs to others with higher contents in the same sector, thus providing higher added value to their performance.

MeVeL will adapt and transfer the methodology and tools of TeaCamp project (502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC) from the academic to the productive field, to design a Virtual mobility learning environment to facilitate development, management and implementation of virtual mobility in Metal workers and by improving their virtual mobility competences.

Europos skaitmeninės istorijos sklaidos žiniatinklis/ European Network for Knowledge diffusion of Digital StoryTelling (ENKDIST)

Projekto numeris: 
518967-LLP-1-2011-1-IT-KA3-KA3NW
Projekto pradžia: 
2011/11/01
Projekto pabaiga: 
2014/10/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
149 233.47 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
43 221.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

ENKDIST (European Network for Knowledge diffusion of Digital Storytelling - Europos skaitmeninės istorijos sklaidos žiniatinklis) yra Europos Komisijos finansuojamas projektas.

Pagrindinis projekto tikslas – įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi Europoje, įgyvendinant technologijų pritaikomumo mokymosi visą gyvenimą procese viziją. Projekto idėja siejama su informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio svarba naudojant skaitmeninės istorijos, kaip mokymosi visą gyvenimą priemonės, metodą.

Projekte siekiama transformuoti ir integruoti nacionalinę praktiką ir mokymosi veiklą europiniame lygmenyje. Tai neatsiejama nuo skaitmeninės istorijos, kaip metodologijos, taikymo mokantis ir gerbiant nacionalinį identitetą įvairiuose gyvenimo etapuose. Virtualios bendruomenės, praktikuojančios skaitmeninės istorijos metodą, sukūrimas skatina sekti Europos sąrangos pavyzdžiu.

Sukurtas tinklas pasiruošęs teikti patarimus bei paramą, susijusią su kūrybišku skaitmeninio turinio panaudojimu ir pagrindinės programinės įrangos taikymu kuriant skaitmenines istorijas.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, tinklas apjungs projekto partnerių, atstovaujančių aštuonias Europos šalis bei Jungtines Amerikos Valstijas, žinias, patirtį ir geriausius praktikos pavyzdžius, įsisavintus 3 metų eigoje rengiant projekto seminarus. Jų metu, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų rekomendacijas, skaitmeninės istorijos metodai, priemonės ir kiti susiję veiksniai bus analizuojami, suvokiami, kritiškai gretinami, atnaujinami, ir pilotuojami atliepiant skirtingus mokymo ir mokymosi tikslus, mokymosi procese dalyvaujant mokiniams ir mokytojams, studentams ir dėstytojams, profesionaliems specialistams ir besimokantiems suaugusiems.

Daugiau informacijos: http://www.dtellers.eu/tiki/tiki-index.php

European Co-Laboratory for the Integration of Virtual Mobility in Higher Education Innovation and Modernisation (VMCOLAB)

Projekto numeris: 
527770-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-ESMO
Biudžetas: 
1 240 104.20
Biudžetas_EUR: 
359 159.00
Projekto pradžia: 
2012/10/01
Projekto pabaiga: 
2014/09/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

The project aims to contribute to innovation and internationalisation of European HEIs by exploiting the full potential of ICT and Virtual Mobility (VM) and broadening the access to international learning experience to all European students. Its objectives are to:

 • Develop a Quality Assurance approach for VM
 • Develop institutional awareness of VM potential
 • Develop students’ awareness on opportunities and concerns offered by ICT to develop intercultural study
 • Develop mutual support service for HEIs willing to pilot VM programmes
 • Test a set of mutual support services for HEIs
 • Integrate VM in institutional academic contexts
 • Enlarge the initial partnership to involve a significant number of HEIs and relevant HE associations/networks
The project organises and supports the convergence of the existing body of knowledge and expertise on VM towards a common initiative to help HEIs to identify and utilise the full potential of VM: the VM co-laboratory intends to support inter-cultural development of European curriculum components and to generalise the practice of cooperation, based on mutual trust and specialisation, aimed at excellence in European HE and, at the same time, broader equity and accessibility of study programmes worldwide.
The VMCOLAB project is primarily directed to HEI staff in charge of curriculum development, international relations and use of ICT to support teaching and learning; however the main final beneficiaries of the project are students, particularly those who could not access international study experiences.
 
 
 

UBIcamp: Integrated Solution to Virtual Mobility Barriers

Projekto numeris: 
526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO
Biudžetas: 
1 512 813.24
Biudžetas_EUR: 
438 141.00
Projekto pradžia: 
2012/10/01
Projekto pabaiga: 
2015/03/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

The main aim of the UBIcamp project is to make virtual mobility a mainstream opportunity for all parties involved (teachers, students and institutions). UBIcamp proposes a comprehensive solution that addresses all the barriers and difficulties of virtual mobility nowadays.

More information about the project: http://www.ubicamp.eu/

Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT sistemoje

Projekto numeris: 
VP1-1.3-SADM-02-K-01-138
Biudžetas: 
733 600.00
Biudžetas_EUR: 
212 465.00
Projekto pradžia: 
2009/03/06
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
733 600.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
212 465.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 

 

Projekto tikslai:
1. Išlpėsti LDRMT paslaugų spektrą neįgaliems asmenims, moterims, po ilgensės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, bei vyrensio amžiaus moterims ir vyrams, siekiantiems integruotis į darbo rinką. 
2. Kelti LDRMT mokymo ir konsultavimo konsultantų kvalifikaciją darbe su socialinės atskirties grupėmis.

Nordlet: The Nordic-Baltic Open Community for Learning, Education, and Training

Projekto numeris: 
8169
Biudžetas: 
0.00
Biudžetas_EUR: 
0.00
Projekto pradžia: 
2009/01/01
Projekto pabaiga: 
2011/12/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
0.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Šiaurės ir Baltijos šalių bendruomenę, siekiant vystyti specifinius regiono tikslus mokymuisi, mokymui ir švietimui.

Puslapiai

Subscribe to RSS - Airina Volungevičienė