Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Invazinės grybų rūšys vertingų medžiagų patogenezėje: pavojingų grupių diagnostika ir prognozė

Projekto numeris: 
LEK-10021
Biudžetas: 
320 700.00
Biudžetas_EUR: 
92 881.00
Projekto pradžia: 
2010/08/02
Projekto pabaiga: 
2011/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
320 700.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
92 881.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone (Invazyvumas ekotone)

Projekto numeris: 
LEK-12027
Biudžetas: 
506 200.00
Biudžetas_EUR: 
146 605.00
Projekto pradžia: 
2012/05/10
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
506 200.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
146 605.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto numeris: 
LEK-07/2012
Biudžetas: 
242 200.00
Biudžetas_EUR: 
70 145.00
Projekto pradžia: 
2012/05/02
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
781 900.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
226 453.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Subscribe to RSS - Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis