Osvaldas Stripeikis

Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvoje (Creative Lab)

Projekto numeris: 
09.3.1-ESFA-K-731-01-0002
Biudžetas_EUR: 
248 257.35
Projekto pradžia: 
2017/12/19
Projekto pabaiga: 
2019/12/19
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Projekto Creative LAB tikslas - ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projektas "Creative LAB" yra unikalus ir inovatyvus, nes jaunimo verslumo ugdyme taikomos metodikos remiasi gerųjų pasaulinių verslumo ugdymo praktikų analize (Berkeley university, Stanford university, Harvard‘o I-Lab, Oxford Said business school, Berkeley Center for Entrepreneurship & Technology, Alto Design factory, Skandinavijos ir UK verslumo ugdymo modeliai). Verslumo, kūrybiškumo bei socialinio verslumo ugdymo kompetencijos paremtos naujausiomis pasaulinėmis metodikomis (Business Model canvas, Business Model You, Lego Serious Play, Design Thinking, NLP ir Narrative approach) praktiniu naudojimu ugdant jaunimo verslumo kompetencijas bei adaptacija Lietuvos kontekste. (2017 m. VšĮ VDU Verslo Praktikų centro “Verslumo akademija” atrinkta tarp 50 geriausių gerosios praktikos atvejų Europoje ir pasaulyje “UNIVERSITY – BUSINESS COOPERATIONS” srityje. (www.ub-cooperation.eu). Nuo 2014 m. įgyvendinta ir sukurta verslumo ugdymo platforma, jungianti virš 50 verslo ir socialinių partnerių, kurioje mokymus praėjo virš 600 studentų bei moksleivių. Idiegtas unikalus įmonės ar socialinės problemos (atvejo) sprendimo modelis, kuris remiasi iššūkių sprendimu tarpdisciplininėje komandoje. Tai interaktyviausia veikla, kurios metu studentai aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis ar socialiniais partneriais ir sprendžia jų pateiktus iššūkius. Komandos yra formuojamos iš įvairių krypčių studentų, kurie kartu su mentorių ir koordinatorių komanda mokosi analizuoti problemas ir kelti idėjas. Viso dalyvaus 300 asmenų (270 studentų ir 30 dėstytojų). Veiklos apims studentus iš 5 studijų krypčių. Projekto trukmė - 24 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015-1-FR01-KA203-015261
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
28 445.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Subscribe to RSS - Osvaldas Stripeikis