Teisės fakultetas

Galimybių studija dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Teksas Tech universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-014
Biudžetas: 
262 838.00
Biudžetas_EUR: 
76 123.00
Projekto pradžia: 
2011/05/12
Projekto pabaiga: 
2012/05/12
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
262 838.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
76 123.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Vytauto Didžiojo universitetas siekia parengti galimybių studiją dėl poreikio ir rengimo galimybių naujos universitetinių II studijų pakopos teisės jungtinės programos su Teksas Tech universitetu (Jungtinės Amerikos Valstijos). Jungtinės studijų programos egzistavimas su Jungtinės Amerikos Valstijų universitetu ženkliai prisidėtų prie sėkmingo Vytauto Didžiojo universiteto įsiliejimo į Europos aukštojo mokslo erdvę bei skatintų transnacionalinį aukštąjį mokslą. Galimybė gauti bendrą dviejų universitetų (Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų) II pakopos teisės studijų diplomą būtų patraukli ne tik Lietuvos, bet ir užsienio studentams, nes suteiktų galimybę dirbti teisinį darbą tiek Europos Sąjungos valstybėse narėse, tiek ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Parengta galimybių studija sukurtų neabejotiną pridėtinę vertę: numatytų pagrindines kryptis rengiant jungtinę studijų programą; padėtų Vytauto Didžiojo universitetui konsoliduoti jėgas su Teksas Tech universitetu įveikiant konkurenciją aukštojo mokslo srityje bei sustiprinti esamus ryšius su šiuo universitetu. Projekto įgyvendinimas skatintų studijų tarptautiškumą ir prisidėtų prie kokybiškų ir įvairių mokymo paslaugų sukūrimo.

         

Globalizacijos įtaka teisei: besikeičiantis teisininkų etikos vaidmuo

Projekto numeris: 
MOR-11197
Biudžetas: 
6 000.00
Biudžetas_EUR: 
1 737.00
Projekto pradžia: 
2011/07/01
Projekto pabaiga: 
2011/07/01
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
6 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 737.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija

Projekto numeris: 
MIP- 020/2012
Biudžetas: 
224 400.00
Biudžetas_EUR: 
64 990.00
Projekto pradžia: 
2012/05/01
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
224 400.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
64 990.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Subscribe to RSS - Teisės fakultetas