Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Išvyka į tarptautinę konferenciją skaityti pranešimą "Fenomenologinė Vosyliaus Sezemano ir Nikolajaus Hartmanno estetika

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-06-0054
Biudžetas_EUR: 
1 032.70
Projekto pradžia: 
2018/03/21
Projekto pabaiga: 
2018/03/21
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 032.70 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projektas yra skirtas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje Sankt Peterburge 2017 12 20-21, kurioje bus nagrinėjami klausimai susiję su Nicolaujaus Hartmanno filosofija. Nikolajaus Hartmannas buvo vienas įžymiausių XX amžiaus filosofų Vokietijoje. Jis gimė Latvijoje ir visą gyvenimą palaikė draugiškus ryšius su Kauno, o vėliau Vilniaus universiteto profesoriumi Vosyliumi Sezemanu. Mano pranešimas šioje konferencijoje aptars Hartmanno ir Sezemano filosofinės estetikos panašumus ir skirtumus. Pranešime atskleisiu, kad Sezemano estetika išleista Lietuvoje jau po autoriaus mirties1970 metais yra svarbus indėlis į pasaulinę filosofiją ir fenomenologinę estetiką.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Veiksmų programos priemonė - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Globalių leidėjų poveikis lokalioms žiniasklaidos ekosistemoms: prielaidos visuomenės informavimo politikos inovacijoms mažose Baltijos šalių rinkose

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0028
Projekto pradžia: 
2017/12/28
Projekto pabaiga: 
2019/12/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Šiuolaikinės lokalios medijų ekosistemos patiria intensyvią transformaciją. Vienas esminių, tačiau dar nepakankamai išanalizuotų transformacijos veiksnių – tai globalių leidėjų („Google“, „Facebook“, „Twitter" ir „Youtube“) poveikis. Modernios ir hierarchiškos, masinei komunikacijai skirtos žiniasklaidos organizacijos – informacijos gamybos centrai – plokštėja, jų veiklos pabyra tinkliniuose ir vis mažiau pavaldžiuose centrams žurnalistikos startuoliuose. Sykiu kyla iššūkių lokaliai visuomenės informavimo kokybei – lengviau įsitvirtina klaidingas žinias (angl. fake news) skleidžiantys komunikatoriai. Globaliu mastu tarpininkaujančios medijos yra menkai atskaitingos vietos reguliuotojams, dar mažiau paiso savireguliacijos bendruomenių pastangų. Tai tampa iššūkiu visuomenės informavimo politikai (toliau - VIP).Šio projekto tikslas - atskleisti globalių leidėjų poveikį lokaliems komunikacijos tarpininkams Baltijos šalių žiniasklaidos ekosistemose įvertinant esamas VIP priemones inovacijų poreikio aspektu. Baltijos šalių medijų ekosistemos – nedidelės medijų rinkos, kurios šiuo požiūriu dar nebuvo tyrinėtos nepaisant to, kad laikomos dinamiškais medijų inovacijų ir startuolių centrais Europoje.Tyrimo teorinė prieiga grindžiama komunikacijos politinės ekonomijos ir tinklo visuomenės teorinėmis prieigomis. Projekto metu atliekamas tyrimas interviuojant daugiau kaip 80 už plėtrą atsakingų asmenų ir žurnalistų internete įsitvirtinusiose redakcijose Baltijos šalyse, VIP formuotojų nacionaliniu ir Europos regiono mastu bei globalių leidėjų atstovų; tiriant galiojančius VIP dokumentus regioniniu Europos, nacionaliniu ir įmonių lygiu. Projekto rezultatai – 4 publikacijos aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose, 4 pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 6 viešos paskaitos ir pasisakymai praktinėse konferencijose. 2 VIP inovacijų rekomendacijų dokumentai (angl. policy paper), tarpinė bei galutinė projekto ataskaitos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

ALAINO BADIOU SUBJEKTO SAMPRATA ŠIUOLAIKINĖS POLITINĖS FILOSOFIJOS KONTEKSTE

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0170
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Šiame projekte siekiama pristatyti Alaino Badiou subjekto sampratą, siejant ją su politinės filosofijos kontekstu bei parodyti, kaip ši radikaliai atnaujinta subjekto samprata bei ją lydinčios sąvokos atsispindi šiuolaikinių socialinių judėjimų praktikose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0025
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - kelti mokslininkų kvalifikaciją, įgyvendinant tarpdisciplininį tyrimą, kuriame nagrinėjama nesaikingo alkoholio vartojimo problema Lietuvoje.

Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: remiantis epidemiologinių ir sociologinių tyrimų metodų derinimu, gauti naujos kartos mokslo žinių, siekiant įvertinti alkoholio vartojimo problemos veiksnius skirtinguose socialiniuose lygmenyse bei ugdyti mokslininkų tarpkryptinius gebėjimus.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Christian world and East Asian Traditions: Symbols, Concepts, Practices

Projekto numeris: 
-
Biudžetas_EUR: 
3 000.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 000.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Preparation and Publishing of the Textbook "Beginners' Japanese"

Projekto numeris: 
24JTE107
Biudžetas: 
8 689.00
Projekto pradžia: 
2012/08/28
Projekto pabaiga: 
2012/08/28
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
8 689.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Įgyvendinančioji institucija: 

WAI- WALL AND INTEGRATION: images Europe building

Projekto numeris: 
562858-CITIZ-1-2015-1-IT-CITIZ-REMEM
Biudžetas_EUR: 
6 500.00
Projekto pradžia: 
2015/10/15
Projekto pabaiga: 
2016/04/04
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
6 500.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Website for electronic Japanese-Lithuanian Dictionary

Projekto numeris: 
27JE004
Biudžetas_EUR: 
6 580.00
Projekto pradžia: 
2015/04/22
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
6 580.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Shifting Inter-Regional balance EU-East Asia Economic Cooperation

Projekto numeris: 
2015
Biudžetas_EUR: 
3 500.00
Projekto pradžia: 
2015/01/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 500.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 

Pilietinis kanonas: Stasys Šalkauskas kaip istoriografinio kanono kūrėjas

Projekto numeris: 
LIT-9-9 (LIT-15024)
Biudžetas_EUR: 
9 065.10
Projekto pradžia: 
2015/05/04
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
9 065.10 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas