Ekonomikos ir vadybos fakultetas

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015-1-FR01-KA203-015261
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
28 445.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Oraganizacinės kultūros, orientuotos vartotojų pasitenkinimo didinimą, sukūrimas ir adaptavimas aptarnavimo sektoriaus įmonėje

Projekto numeris: 
VP2-1.3-ŪM-05-K-03-745
Biudžetas_EUR: 
3 678.17
Projekto pradžia: 
2014/09/22
Projekto pabaiga: 
2015/03/01
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 678.17 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Students' and Teachers 'Mobility and Network NBCIF Development/2014

Projekto numeris: 
NPHE-2014/10181
Biudžetas_EUR: 
2 946.00
Projekto pradžia: 
2014/07/15
Projekto pabaiga: 
2015/10/01
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 946.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Impact des Normes Internationales de Comptabilite et Audit sur les etats financiers des entreprises

Projekto numeris: 
2013-1-FR-ERA10-50268
Biudžetas_EUR: 
69 723.75
Projekto pradžia: 
2013/09/01
Projekto pabaiga: 
2014/10/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
69 723.75 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Gerovės mokesčių struktūros optimizavimas

Projekto numeris: 
GER-006/2015 (GER15115)
Biudžetas_EUR: 
103 117.00
Projekto pradžia: 
2015/07/10
Projekto pabaiga: 
2017/06/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
103 117.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Statinės reklamos efektyvumo vertinimo metodikos kūrimas

Projekto numeris: 
MIP-098/2014
Biudžetas: 
296 100.00
Biudžetas_EUR: 
85 756.00
Projekto pradžia: 
2014/03/01
Projekto pabaiga: 
2016/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
296 100.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
85 756.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

„Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-094
Biudžetas: 
1 418 178.00
Biudžetas_EUR: 
410 732.00
Projekto pradžia: 
2013/08/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

VDU, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu kartu su Trento universitetu planuoja parengti bei pradėti įgyvendinti ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ekonomika“. Siekiant įsitikinti, kad inicijuojama jungtinė „Tarptautinės ekonomikos“ studijų programa bus paklausi studentų tarpe; antra, siekiant užtikrinti sklandų jungtinės studijų programos parengimą, o vėliau ir jos įgyvendinimą, parengta galimybių studija. Jungtinės studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ poreikio pagrindimas taip pat remiasi anksčiau atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo pokyčiais, bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios kuria ir keičia darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams.

 

Ilgalaikė institucinė Ekonomikos mokslinių tyrimų programa 2012-2014 metams "Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai"

Projekto numeris: 
-
Biudžetas: 
2 500 000.00
Biudžetas_EUR: 
724 050.00
Projekto pradžia: 
2012/09/30
Projekto pabaiga: 
2012/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
50 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
14 481.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Mokslinio tyrimo tema: institucinis konkurencinių jėgų aktyvinimas per kainų reguliavimą monopolizuotų rinkų efektyvumui didinti

Mokesčių kultūros ir ekonomikos plėtros sąveikos tyrimas

Projekto numeris: 
MIP - 10375
Biudžetas: 
129 900.00
Biudžetas_EUR: 
37 621.00
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
129 900.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
37 621.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Ekonomikos ir vadybos fakultetas