Natalija Mažeikienė

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)

Projekto numeris: 
01.2.2-LMT-K-718-01-0084
Biudžetas_EUR: 
601 410.33
Projekto pradžia: 
2017/12/20
Projekto pabaiga: 
2021/12/19
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
601 410.33 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Projekto poreikis grindžiamas būtinybe tyrinėti specifines Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) regiono (apimant ir Visagino miestą) problemas: tyrimas leis ištirti ir pagrįsti šiuolaikinio edukacinio turizmo didaktinių sprendimų konstravimo principus; identifikuoti prielaidas ir pateikti sprendimus branduolinio turizmo plėtrai IAE regione, remiantis pramoginės edukacijos principais; atskleisti Visagino, kaip IAE satelitinio miesto daugiakultūrinio identiteto potencialą kūrybinėms industrijoms ir verslumui plėtoti; sukurti ir ištirti inovatyvaus virtualiomis informacinėmis technologijomis pagrįsto pramoginio mokslo maršruto edukacinių sprendimų komercinimo galimybes; sukurti branduolinio turizmo ir mokslo edukacinio maršruto virtualų produktą ir atskleisti jo pramoginės edukacijos aspektus ir komercializavimo potencialą. Gauti tyrimo rezultatai leis nustatyti, kaip tinkamiausiai spręsti konkrečios vietovės socialines problemas: verslo investicijų pritraukimą ir gyventojų verslumo ugdymą, socialinės atskirties mažinimą, darbo vietų kūrimą, nusikalstamumo problemų sprendimą, fizinės aplinkos gerinimą, aplinkosauginių problemų sprendimą. Projekto metu atlikti tyrimai padės suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kokiu būdu tinkamiausiai panaudoti turimą miesto ekonominį, kultūrinį ir socialinį potencialą bei paskatinti ekonomikos plėtotę savivaldybėje pagerinant žmonių gyvenimo sąlygas. Eksperimentinės plėtros metu įgyvendinami kūrybiniai edukaciniai sprendimai galėtų padėti rasti tinkamiausias prieigas, kaip sustiprinti vietinių verslų kūrimąsi ir augimą bei investicijų pritraukimo galimybes.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ finansuojamą veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Gender studies curriculum: A step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions (GEST)

Projekto numeris: 
561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3004/001-001)
Biudžetas_EUR: 
930 000.00
Projekto pradžia: 
2015/10/15
Projekto pabaiga: 
2018/10/14
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
157 806.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Narrative education resources for socio professional inclusion (NARSPI)

Projekto numeris: 
15PA0004 (2015-1-BE01-KA204-013206)
Projekto pradžia: 
2015/10/01
Projekto pabaiga: 
2017/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
21 305.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Europe engage - developing a cultural of civic engagement through service - learning within higher education in europe

Projekto numeris: 
2014-1-ES01-KA203-004798
Biudžetas_EUR: 
340 247.93
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2017/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
19 219.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Kitoniškumo reprezentacijos

Projekto numeris: 
MOR-11252
Biudžetas: 
8 000.00
Biudžetas_EUR: 
2 316.00
Projekto pradžia: 
2011/07/01
Projekto pabaiga: 
2011/07/01
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
8 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 316.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Subscribe to RSS - Natalija Mažeikienė