Gamtos mokslų fakultetas

Miniatiūrizuotų bioreaktorių kūrimas, vystymas ir pritaikymas autonominėje įrangoje (BIONOMOUS)

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0202
Projekto pradžia: 
2017/12/01
Projekto pabaiga: 
2019/11/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Atliekant šiuolaikinius mikroorganizmų tyrimus aplinkoje yra būtinas mikrobiologo įsikišimas, todėl tyrimai yra brangūs. Jei tiriama nuošali vietovė tai atsiranda transportavimo paklaidos, o kartais bandiniai visiškai sugadinami. Šio projekto idėja yra sukurti autonominę, į savieigį integruotą sistemą, kuri galėtų pati paimti bandinius su tiriamais mikroorganizmais, juos užauginti be mikrobiologo įsikišimo miniatiūrizuotame bioreaktoriuje panaudojant skaitmeninės mikrofluidikos technologijas ir manipuliuojant mitybine terpe, paduodant mikroorganizmų auginimui skirtas medžiagas bei paimant nereikalingus ekskrementus ir metabolitus, kuriuos būtų galima analizuoti fotometriniais, elektrocheminiais ir skirstymo metodais.Tokia sistema pravers nuotoliniuose tyrimuose siekiant išsiaiškinti mikrofloros subtilybes aplinkoje mokslinių tyrimų ir medicininiais tikslais. Funkcionuojant tokioms procedūroms mikroorganizmai būtų identifikuojami be mikrobiologų įsikišimo, todėl sumažės užsikrėtimo ir susirgimo infekcinėmis ligomis rizika, pagerės pakartojamumas ir nustatomų parametrų tikslumas.Ši idėja yra visiškai nauja ir tokiu tyrimo mastu kolkas dar nerealizuota. Literatūroje yra aprašytas skaitmeninės mikrofluidikos mikrotūrių skysčių lašelių manipuliacija, mikroanalizės metodai, mikrodetekcija, automatizavimo ir dirbtinio intelekto metodai, tačiau į šią problemą kolkas dar nėra pažvelgta kompleksiškai iš tarpdisciplininės perspektyvos; yra didelis tarpdisciplininių sričių specialistų vakuumas, būtent todėl tokios idėjos kaip ši, iki šiol neįgyvendintos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0200
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - keliant mokslinę kvalifikaciją, surasti efektyviausias priemones Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams sumažinimui.

Tikslo igyvendinimui numatytos veiklos:

1. Naujai susintetintlĮ priešgrybelinių preparatų bei DVA siurblių slopiklių poveikio Candida genties mielių gyvybingumui ir daugiavaisčio atsparumo siurblių aktyvumui tyrimai.

2. Candida genties mielių, priešgrybelinių junginių bei siurblių slopiklių kombinuoto poveikio žinduolių fibroblastams nustatymas.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Positive health effects of the natural outdoor environment in typical populations in different regions in Europe (PHENOTYPE)

Projekto numeris: 
FP7-ENV-2011-282996
Biudžetas_EUR: 
3 499 402.80
Projekto pradžia: 
2012/01/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
495 919.83 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Indications exist that close contact with nature brings benefits to human health and wellbeing, but the mechanisms are not well understood. Most of the research has been conducted in the Northwest of Europe and USA. This leaves a need for a more robust evidence base on links between exposure to natural outdoor environment and human health and well-being across Europe. Furthermore, inconsistency and variation in indicators for green or natural space have often made it difficult to compare results from different studies. PHENOTYPE is intended to provide a better understanding of the potential mechanisms, and better integration of human health needs into land use planning and green space management.

PHENOTYPE is focused on the integration of human health needs, and the translation of the research outcomes into recommendations for policy makers and guidelines for professional practitioners. It will include both positive effects and preconditions for the natural environment to have a positive effect on health. To accomplish this, PHENOTYPE will investigate the interconnections between exposure to natural outdoor environments (rural and urban) and better human health and wellbeing and particularly. The underlying mechanisms will be identified and examined for different population groups. The project will further examine the effects of different characteristics of the natural outdoor environment, and address the implications for land-use planning and green space management.

PHENOTYPE will use a multidisciplinary and integrated approach using the best and most efficient methods to understand the relation between exposure to the natural environment and health. It will specifically address in-depth the potential mechanisms associated, and translate these findings into potential policies and management practices, taking into account potential regional, social and/or cultural differences. Stakeholders will play an active role throughout the work.

More information: http://www.phenotype.eu/index.php

 

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui

Projekto numeris: 
B5-140000-2287 (REO-3/2015)
Biudžetas_EUR: 
350 000.00
Projekto pradžia: 
2015/09/17
Projekto pabaiga: 
2017/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
104 953.50 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Naujų L.lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai

Projekto numeris: 
MIP-63/2015 (MIP-15584
Biudžetas_EUR: 
99 264.00
Projekto pradžia: 
2015/07/01
Projekto pabaiga: 
2018/03/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
99 264.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui

Projekto numeris: 
SIT-8/2015 (SIT-15022)
Biudžetas_EUR: 
348 517.00
Projekto pradžia: 
2015/08/27
Projekto pabaiga: 
2018/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
348 517.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai FITOKONTROLĖ

Projekto numeris: 
MIP-065/2015 (MIP-15662
Biudžetas_EUR: 
99 832.00
Projekto pradžia: 
2015/06/01
Projekto pabaiga: 
2018/03/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
99 832.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth"

Projekto numeris: 
PUB-13001
Biudžetas: 
4 917.00
Biudžetas_EUR: 
1 424.00
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
4 917.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 424.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

7-oji tarptautinė mokslinė konferencija

Projekto numeris: 
MOR-029/2013
Biudžetas: 
6 000.00
Biudžetas_EUR: 
1 737.00
Projekto pradžia: 
2013/05/08
Projekto pabaiga: 
2013/12/15
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
6 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 737.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

The Human Early-Life Exposome Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe (HELIX)

Projekto numeris: 
FP7-ENV-2012-308333
Projekto pradžia: 
2012/05/21
Projekto pabaiga: 
2016/11/21
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 576 686.59 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
456 640.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Šešiuose perspektyviųjų Europos gimimo kohortų tyrimuose, HELIX projekto metu bus nustatyta prenataliniu ir pogimdyviniu laikotarpiu gauta įvairi cheminė ir fizinė ekspozicija: patvariomis ir nepatvariomis organinėmis cheminėmis medžiagomis, metalais, pesticidais, aplinkos tabako dūmais, vandens teršalais, oro teršalais, triukšmu, UV radiacija ir kontakto su žaliomis erdvėmis metu. Sukurti ekspozicijos modeliai aprėps visas kohortas, iš viso apie 32000 mama-vaikas porų, o biologiniai žymenys bus matuojami pogrupyje, kuris sudarys 1200 mama-vaikas porų. Pagilintas lizdinis kartotinių mėginių tyrimas (n = 150) surinks duomenis apie biologinių žyminių kintamumą ir, naudojant išmaniuosius telefonus, sujungtus su davikliais, bus įvertintas individualus mobilumas, fizinis aktyvumas ir individuali ekspozicija į oro teršalus bei UV spinduliuotę. 

Omikos metodų pagalba bus nustatyti molekuliniai profiliai (metabolomų, proteomų, transcriptomų, epigenomų) susiję su ekspozicija. Statistiniai metodai įvertins dauginę ir suminę ekspoziciją ir pateiks ekspozicija-atsakas vaisiaus ir vaiko augimui, nutukimui, psichologinės ir emocinės raidos ir kvėpavimo sutrikimų įvertinimus. 

Galiausiai, bus atliktas ankstyvojo gyvenimo bendros ekspozicijos poveikio sveikatai įvertinimas.

Daugiau informacijos: http://www.projecthelix.eu/

Puslapiai

Subscribe to RSS - Gamtos mokslų fakultetas