Gamtos mokslų fakultetas

Positive health effects of the natural outdoor environment in typical populations in different regions in Europe (PHENOTYPE)

Projekto numeris: 
FP7-ENV-2011-282996
Biudžetas_EUR: 
3 499 402.80
Projekto pradžia: 
2012/01/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
495 919.83 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Indications exist that close contact with nature brings benefits to human health and wellbeing, but the mechanisms are not well understood. Most of the research has been conducted in the Northwest of Europe and USA. This leaves a need for a more robust evidence base on links between exposure to natural outdoor environment and human health and well-being across Europe. Furthermore, inconsistency and variation in indicators for green or natural space have often made it difficult to compare results from different studies. PHENOTYPE is intended to provide a better understanding of the potential mechanisms, and better integration of human health needs into land use planning and green space management.

PHENOTYPE is focused on the integration of human health needs, and the translation of the research outcomes into recommendations for policy makers and guidelines for professional practitioners. It will include both positive effects and preconditions for the natural environment to have a positive effect on health. To accomplish this, PHENOTYPE will investigate the interconnections between exposure to natural outdoor environments (rural and urban) and better human health and wellbeing and particularly. The underlying mechanisms will be identified and examined for different population groups. The project will further examine the effects of different characteristics of the natural outdoor environment, and address the implications for land-use planning and green space management.

PHENOTYPE will use a multidisciplinary and integrated approach using the best and most efficient methods to understand the relation between exposure to the natural environment and health. It will specifically address in-depth the potential mechanisms associated, and translate these findings into potential policies and management practices, taking into account potential regional, social and/or cultural differences. Stakeholders will play an active role throughout the work.

More information: http://www.phenotype.eu/index.php

 

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui

Projekto numeris: 
B5-140000-2287 (REO-3/2015)
Biudžetas_EUR: 
350 000.00
Projekto pradžia: 
2015/09/17
Projekto pabaiga: 
2017/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
104 953.50 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Naujų L.lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai

Projekto numeris: 
MIP-63/2015 (MIP-15584
Biudžetas_EUR: 
99 264.00
Projekto pradžia: 
2015/07/01
Projekto pabaiga: 
2018/03/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
99 264.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui

Projekto numeris: 
SIT-8/2015 (SIT-15022)
Biudžetas_EUR: 
348 517.00
Projekto pradžia: 
2015/08/27
Projekto pabaiga: 
2018/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
348 517.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai FITOKONTROLĖ

Projekto numeris: 
MIP-065/2015 (MIP-15662
Biudžetas_EUR: 
99 832.00
Projekto pradžia: 
2015/06/01
Projekto pabaiga: 
2018/03/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
99 832.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Straipsnio spausdinimas BMC Pregnancy and Childbirth"

Projekto numeris: 
PUB-13001
Biudžetas: 
4 917.00
Biudžetas_EUR: 
1 424.00
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
4 917.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 424.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

7-oji tarptautinė mokslinė konferencija

Projekto numeris: 
MOR-029/2013
Biudžetas: 
6 000.00
Biudžetas_EUR: 
1 737.00
Projekto pradžia: 
2013/05/08
Projekto pabaiga: 
2013/12/15
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
6 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 737.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

The Human Early-Life Exposome Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe (HELIX)

Projekto numeris: 
FP7-ENV-2012-308333
Projekto pradžia: 
2012/05/21
Projekto pabaiga: 
2016/11/21
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 576 686.59 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
456 640.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Šešiuose perspektyviųjų Europos gimimo kohortų tyrimuose, HELIX projekto metu bus nustatyta prenataliniu ir pogimdyviniu laikotarpiu gauta įvairi cheminė ir fizinė ekspozicija: patvariomis ir nepatvariomis organinėmis cheminėmis medžiagomis, metalais, pesticidais, aplinkos tabako dūmais, vandens teršalais, oro teršalais, triukšmu, UV radiacija ir kontakto su žaliomis erdvėmis metu. Sukurti ekspozicijos modeliai aprėps visas kohortas, iš viso apie 32000 mama-vaikas porų, o biologiniai žymenys bus matuojami pogrupyje, kuris sudarys 1200 mama-vaikas porų. Pagilintas lizdinis kartotinių mėginių tyrimas (n = 150) surinks duomenis apie biologinių žyminių kintamumą ir, naudojant išmaniuosius telefonus, sujungtus su davikliais, bus įvertintas individualus mobilumas, fizinis aktyvumas ir individuali ekspozicija į oro teršalus bei UV spinduliuotę. 

Omikos metodų pagalba bus nustatyti molekuliniai profiliai (metabolomų, proteomų, transcriptomų, epigenomų) susiję su ekspozicija. Statistiniai metodai įvertins dauginę ir suminę ekspoziciją ir pateiks ekspozicija-atsakas vaisiaus ir vaiko augimui, nutukimui, psichologinės ir emocinės raidos ir kvėpavimo sutrikimų įvertinimus. 

Galiausiai, bus atliktas ankstyvojo gyvenimo bendros ekspozicijos poveikio sveikatai įvertinimas.

Daugiau informacijos: http://www.projecthelix.eu/

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

Projekto numeris: 
VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006
Biudžetas: 
9 616 739.00
Biudžetas_EUR: 
2 785 200.00
Projekto pradžia: 
2015/09/30
Projekto pabaiga: 
2014/08/20
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
508 484.66 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
147 267.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto esmė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) - pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Inovacijos yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos vystymosi veiksnių, tačiau, pagal Inovacijų sąjungos švieslentę (Europos Sąjungos (ES) valstybių narių rezultatų diegiant inovacijas vertinimo priemonė), Lietuva šiuo metu užima vieną iš paskutinių vietų ES, todėl būtina skatinti inovacijų plėtrą tiek verslo, tiek mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio bendradarbiavimo, technologijų perdavimo procesams.

Projekto tikslas -  didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros komandos:

1. Atrinks geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių komandos steigs smulkaus ir vidutinio (SVV) subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus.

2. Padės išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padės parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.

Projekto metu bus sukurta MSI ir MTP kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Projekto uždaviniai

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto veiklos

  1. Studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjų atranka ir viešosios paslaugos idėjų atrankos, verslo pradėjimo ir idėjų vystymo klausimais;
  2. Ekspertinės konsultacijos SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Mikroburbulų stabilios ir inercinės kavitacijos parametrų įtakos sonoporacijos efektyvumui tyrimas

Projekto numeris: 
MIP-034/201
Biudžetas: 
348 200.00
Biudžetas_EUR: 
100 845.00
Projekto pradžia: 
2013/03/01
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
348 200.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
100 845.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Gamtos mokslų fakultetas