Norway Grants

Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas

Projekto numeris: 
2004-LT0009-TES-1NOR-02_032
Biudžetas: 
223 970.00
Biudžetas_EUR: 
64 866.00
Projekto pradžia: 
2009/10/19
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
223 970.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
64 866.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Pagrindinės paprojekčio veiklos: 1) perimti Norvegijos mokslininkų patirtį miestų oro kokybės monitoringo vykdymo ir valdymo srityje; 2) įsisavinti SO2, O3, NH3 koncentracijų ore nustatymo, taikant pasyvius kaupiklius, metodus; 3) atlikti bandomąją pasyvaus oro monitoringo Kaune studiją ir rezultatų pagrindu parengti praktines rekomendacijas savivaldybių monitoringo sistemoms gerinti; 4) pakelti mokslininkų ir vietos valdžios institucijų, vykdančių savivaldybių monitoringą, darbuotojų kompetencijas.

Švietimo sistemos organizacijų administracinio personalo neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas

Projekto numeris: 
2004-LT0009-TES-2NOR-02-062
Biudžetas: 
208 522.00
Biudžetas_EUR: 
60 392.00
Projekto pradžia: 
2010/01/01
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
208 522.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
60 392.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Paprojektis buvo įgyvendinamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Paprojekčio veiklos buvo bendrai finansuojamos Norvegijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos. Paramos gavėjai – Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) ir Norvegijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra (VOX).

Paprojekčio tikslas - švietimo organizacijų neakademinio administracinio personalo neformaliai ir savaime įgytų kompetencijų pripažinimas, siekiant tikslingo kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros planavimo. Paprojekčio rezultatai:
• Parengti 5 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo vertintojai VDU
• Parengta ir publikuota neformaliai ir savaime įgytų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo metodika (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Parengtas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūros aprašas
• Įvertinti 30-ties administracinio personalo (VDU) atstovų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai ir pripažintos vadybos bei administravimo srities kompetencijos
• Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis žurnale „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ Nr. 20
• Parengtos ir publikuotos politinės-praktinės rekomendacijos dėl švietimo organizacijos darbuotojų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Organizuotas baigiamasis seminaras.

 

Subscribe to RSS - Norway Grants