Central European University

Gender studies curriculum: A step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions (GEST)

Projekto numeris: 
561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3004/001-001)
Biudžetas_EUR: 
930 000.00
Projekto pradžia: 
2015/10/15
Projekto pabaiga: 
2018/10/14
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
157 806.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Lėšų skyrimo sutartis COST veiklos A30 "Rytų vakarai: kuriant naują vidurio ir rytų Europos žiniasklaidos tyrimų darbotvarkę"

Projekto numeris: 
31V-25
Biudžetas: 
11 000.00
Biudžetas_EUR: 
3 185.00
Projekto pradžia: 
2009/01/25
Projekto pabaiga: 
2009/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
11 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 185.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 

Pagrindinis Veiklos tikslas yra sukaupti ir plėtoti žinių apie žiniasklaidos procesus (produkciją, recepciją ir vartojimą, žiniasklaidos ir politikos santykį) platformą, atsižvelgiant į Rytų ir Vidurio Europos žiniasklaidos raidos ir kaitos kontekstą. Veiklos metu siekiama: 1) įvertinti Vakarų Europos bei Amerikos komunikacijos ir žiniasklaidos tyrimuose taikomus normatyvinius teorinius modelius ir plėtoti naujas, empiriniais tyrimais grįstas konceptualizacijas; 2) sukurti tarptautinį žiniasklaidos tyrėjų tinklą, suteikiant jiems galimybę diskutuoti apie naujus tyrimo metodus, demokratijos teorijų vaidmenį žiniasklaidos tyrimuose, žiniasklaidos politikos, jos produkcijos ir vartojimo klausimais; 3) į A30 veiklos diskusijas įtraukti ne tik socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjus, bet ir žurnalistus, politinių sprendimų priėmėjus ir vykdytojus, taip pat plačiąją visuomenę.

Subscribe to RSS - Central European University