Informatikos fakultetas

Researchers' Night: It's Your Friday to Discover!

Projekto numeris: 
722959
Biudžetas_EUR: 
140 405.75
Projekto pradžia: 
2016/06/01
Projekto pabaiga: 
2017/11/30
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

The LT2016 Researchers’ Night projects for 2016 and 2017 will take place in major Lithuanian cities, i.e. Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai and Moletai, as well as in rural areas. The project aims to enhance public recognition of researchers and their work through bringing scientists and public closer to one another and thus increasing an understanding of the impact of researchers' work on citizen's daily life as well as encouraging young people to choose careers in science and research. Both events will offer a broad range of varied activities addressing all categories of the public at large, regardless of age and scientific background, i.e. notably: Meetings and activities together with researchers; Lectures, discussions; Visits to open laboratories; Real life observations and experiments; European corners; Various contests, games, exhibitions, movie and online broadcast watching. All the activities planned will actively involve researchers and will offer a balanced combination of "serious" activities and funny ones to be attractive for the general public. Activities will be hosted in labs, lecture halls, meeting places, cafes, while in the rural areas they will take place in schools or public spaces. Some activities conducted in the main sites will be broadcasted online. Common concept for the Night in 2016 and 2017 will be Learning about Technology Futures. Therefore activities of Researchers’ Night projects in 2016 will be organised with focus on Virtual Reality thus building foundations for the Night in 2017 which will focus of "science futurity" or Futures of technologies. Both events will be finalised with the grand event unifying different fields - music, science and cinema. We expect at least 500.000 people made aware of the Researchers' Night and its objectives through the awareness campaign and 11.500 direct attendees to the various events planned in 2016 as well as in 2017. 

 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/204226_en.html

 

 

Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas IT NKP INFRA

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
Projekto pradžia: 
2010/03/03
Projekto pabaiga: 
2015/12/04
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 702 233.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
493 000.69 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė

Projekto numeris: 
REP-9/2015 (REP-15116)
Biudžetas_EUR: 
67 873.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
67 873.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Developing ERP competence in education, research, and work

Projekto numeris: 
2015/11
Biudžetas_EUR: 
4 559.00
Projekto pradžia: 
2015/08/15
Projekto pabaiga: 
2015/12/15
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
4 559.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

CLARIN-ERIC infrastruktūros centrų vertinimo komitete veikla 2015 metais

Projekto numeris: 
ADS-11/2015
Biudžetas_EUR: 
0.00
Projekto pradžia: 
2015/01/05
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Veiklos CLARIN-ERIC finansavimas T. Krilavičiui

Projekto numeris: 
ADS-14/2013
Biudžetas: 
0.00
Biudžetas_EUR: 
0.00
Projekto pradžia: 
2013/01/01
Projekto pabaiga: 
2013/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
0.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai

Projekto numeris: 
Lit-8-69
Biudžetas: 
150 000.00
Biudžetas_EUR: 
43 443.00
Projekto pradžia: 
2014/03/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
150 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
43 443.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

LIEDM tinklo plėtra

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002
Biudžetas: 
1 104 111.00
Biudžetas_EUR: 
319 772.00
Projekto pradžia: 
2012/12/12
Projekto pabaiga: 
2014/04/12
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų partnerystė vykdant nuotolinį mokymą bei mokymąsi. Studijavimui el. būdu sukurta 10 antrosios pakopos studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi kursų, kasmet organizuojama apie 800 vaizdo konferencijų, sukaupta daugiau kaip 6000 valandų vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, nuotolinio mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo filmavimo ir montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra prisideda prie nuotolinių studijų populiarinimo ir teikimo Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir didina jų konkurentabilumą respublikinėje ir tarptautinėje rinkoje.Šiuo metu LieDM konsorciumui priklausančio KTU techninio centro paslaugomis naudojasi 46 skirtingos institucijos. Šio projekto tikslas yra LieDM tinklo funkcionalumo ir paslaugų kokybės gerinimas tikslingai ir kryptingai panaudojant finansinius išteklius. Projekto rezultatų dėka siekiama didinti visų LieDM tinkle dalyvaujančių institucijų galimybes teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias studijas elektroniniu būdu, išplėsti paslaugų apimtis, didinti vartotojų ratą ir prieinamumą. Projekto metu įdiegus naujus vaizdo konferencijų sprendimus numatoma ženkliai padidinti vaizdo konferencijų prieinamumą ir išplėsti vartotojų ratą pasiūlant paslaugas ne tik aukštojo mokslo institucijoms, bet ir mokykloms.Taip pat projekto metu numatoma skirti daug dėmesio nuotolinių studijų kokybės sistemos diegimui (techninės pagalbos centro kūrimas, darbuotojų mokymai, metodinės medžiagos rengimas), virtualios mokymo(si) aplinkos funkcinių galimybių plėtrai (išmaniųjų modulių kūrimas ir pritaikymas, atvirųjų švietimo išteklių saugyklų pritaikymas VMA).

Daugiakalbių dokumentų analizės aplinka (DADA)

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-025
Biudžetas: 
757 976.94
Biudžetas_EUR: 
219 525.00
Projekto pradžia: 
2013/04/23
Projekto pabaiga: 
2015/06/24
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
757 976.94 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
219 525.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Augant tekstinės informacijos kiekiams vis sunkiau ją valdyti. Lietuvos įmonės daug dirba su užsienio partneriais, todėl tenka valdyti dokumentus ir jų rinkinius keliomis kalbomis, užtikrinti kokybišką PĮ veikimą daugiakalbėse aplinkose. Standartiniai informacinių technologijų metodai neužtikrina pakankamo efektyvumo ir kokybės, tačiau semantinės technologijos gali pasiūlyti sprendimus. Deja, lietuvių ir daliai ne tokių svarbių kalbų, pvz. baltarusių, ukrainiečių, azerų, turkmėnų, semantinių technologijų priemonės neišdirbtos. DADA projekte siekiama inventorizuoti esamas kalbos ir semantinių technologijų priemones pasirinktoms kalboms, ir įvertinus kalbų panaudojimo perspektyvumą Lietuvos įmonėms, sukurti/patobulinti egzistuojančius įrankius. Tai pasirinktų kalbų tekstynų surinkimas ir anotavimas, pirminio teksto apdorojimo priemonių (pvz. kalbos atpažinimas, sakiniais, morfologinė analizė) ir sudėtingesnių metodų (klasifikavimo, ontologijų kūrimo ir valdymo) tobulinimas/sukūrimas. Pridėtinė vertė: kadangi bus dirbama ne tik su lietuvių kalba, tai planuojama bendradarbiauti su kitų šalių mokslininkais (dalis gali būti įdarbinti projekte) - tai padidins Lietuvos mokslo tarptautiškumą ir prestižą; gauti rezultatai padės lietuviškoms įmonėms tapti labiau konkurencingomis rinkose, kurioms bus parengti semantiniai sprendimai; bus suburta mokslininkų komanda, pajėgi gauti kaip praktinius, taip ir teorinius rezultatus; dalis sukauptų tekstynų galės būti paskelbti ir CLARIN ERIC (http://www.clarin.eu/external/) projekte, prie kurio Lietuva planuoja prisijungti.

 

LEARNING AND EXECUTION OF ACTION CATEGORIES (ACAT)

Projekto numeris: 
600578 (FP7-ICT-2011-9)
Biudžetas: 
10 876 320.00
Biudžetas_EUR: 
3 150 000.00
Projekto pradžia: 
2013/03/01
Projekto pabaiga: 
2016/04/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

ACAT focuses on how artificial systems (robots) can understand and utilize information made for humans.

The goal of the ACAT project is to provide machines (robots) with this type of tacit information and to generate internal knowledge about individual task by way of creating and storing all required action information into so-called Action Categories”.

Puslapiai

Subscribe to RSS - Informatikos fakultetas