Rasa Naujanienė

Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges)

Projekto numeris: 
2014-1-UK-01-KA200-001805
Projekto pradžia: 
2013/10/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
30 000.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Local Government in the Baltic Sea Area. Present Challenges and Solutions

Projekto numeris: 
2011-1-NO1-ERA10-03313
Biudžetas_EUR: 
10 200.00
Projekto pradžia: 
2011/01/01
Projekto pabaiga: 
2012/05/06
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
10 200.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 
 
Objectives (including thematic area)
A main objective of this IP is to increase the quality and the volume of student and teaching staff mobility between the six partner institutions in the thematic area of local government. Our endeavour is directly connected to the location of the partner institutions in the sense that they are cattered around the Baltic Sea Area. There are three Nordic institution and three East-European institutions involved. This geographical aspect settles a frame of making continuous comparisons between two countries with a long tradition of liberal democracy and market economy and three countries who share a communist past and who are on their road to being stable democracies with market economy. We look upon this background as something very worthwhile to exploiting for reciprocal academic benefits for many years to come.Target groupsThe course aims at attracting students who have successfully finished 30 ECTS of topics related to public policy and 30 ECTS related to public administration/social work at bachelor level or to have a solid background from at least three years of working in this field as administrator or politician.
 
Main activities
Activity 1: The students have to read a selected part of the course literature and to deliver 2-3 pages of assignment before they convene at the course. The assignment has to be delivered and accepted by one of the teachers before the student convenes at the course.
Activity 2: The two weeks course is a mixture of lectures, teachers advising students individually, teachers attending sessions of small groups, student presentation of group topics, and students working with the obligatory final assessment.
Activity 3: The students shall write an assignment of 6-8 pages on a topic selected by the student him/herself and accepted by one of the teachers. Activity 4: The teachers will cooperate in the development of the course readings.
 
Expected outputs
Output 1: Production of 5 ECTS per student who completes the course.
Output 2: A compendium of course readings shall be developed. This compendium will represent a collection of up to date theoretical and empirical research within the field of local democracy and local service delivery, which has been and still is a field in rapid development in the Baltic sea and elsewhere in Europe.
Output 3: The IP will ease the intended increasing of the partner institutions cooperation along the lines of Erasmus teacher and student exchange and the ambition of working out integrated programmes of study leading to recognised double or joint degrees. 
 

Narrative education resources for socio professional inclusion (NARSPI)

Projekto numeris: 
15PA0004 (2015-1-BE01-KA204-013206)
Projekto pradžia: 
2015/10/01
Projekto pabaiga: 
2017/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
21 305.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų fukcionavimui ir vystymuisi

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016
Biudžetas: 
479 875.00
Biudžetas_EUR: 
138 981.00
Projekto pradžia: 
2012/08/14
Projekto pabaiga: 
2015/08/14
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
479 875.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
138 981.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Gyvenant pokyčių visuomenėje paslaugas klientams teikiančios organizacijos turi gebėti lanksčiai reaguoti į besikeičiančius rinkos ir klientų poreikius. Tai aktualu tiek verslo, tiek vieššojo sektoriaus paslaugų organizacijoms. Mažėjant savivaldybių biudžetams didėja spaudimas vieššojo sektoriaus organizacijoms pereiti prie miššrios ekonomikos. Pokyčių organizacijose valdymo poreikis pagrindžia būtinybę taikyti pažangias socialinių tyrimų metodikas organizacijų tyrimuose. Socialinių mokslų visuomenėje Dalyvaujančiojo veiklos tyrimo strategija organizacijų tyrimuose yra pažangus socialinių mokslų taikymo paslaugų sektoriaus įmonėse precedentas, sukuriantis struktūras bendradarbiavimui tarp socialinių mokslų atstovų ir verslo bei vieššojo paslaugų sektoriaus organizacijų. Projekte įgyvendinamo tyrimo metodologijoje numanomi metodai įtraukia organizacijų darbuotojus į tyrimo planavimo ir įgyvendinimo procesą bei įgalina juos planuoti ir įgyvendinti pokyčius organizacijoje dar tyrimo procese.

Pridėtinė vertė. Įgyvendinus projekto veiklas, tikslinės grupės nariai – mokslininkai ir kiti tyrėjai bus pajėgūs įgyvendinti užsakomuosius tyrimus, tuo pačiu didinant socialinių mokslų tyrėjų, dirbančių paslaugų subsektoriuose skaičių. Veiklų įgyvendinimas taip pat prisidės didinant vykdomų socialinių mokslų tyrimų kiekį, publikacijų skaičių tarptautiniuose pripažintuose leidiniuose, monografijų bei iššaugusį bendrų publikacijų skaičių. Projekto eigoje įgyvendintas tyrimas iššryšškins problemines organizacijų efektyvaus funkcionavimo sritis. Sukurta Dalyvaujančiojo veiklos tyrimo taikymo organizacijose metodologija, sudarys prielaidas demokratijos struktūrų organizacijose inicijavimui ir/ar stiprinimui. Projekte įgyvendintas Dalyvaujančiojo veiklos tyrimo taikymas organizacijose praplės socialiniuose tyrimuose taikomų metodologijų spektrą.

Senior-guides: Elaborating and testing an innovative method of informal learning in later life

Projekto numeris: 
502875-LLP-1-AT-GRUNDTVIG-GMP
Biudžetas: 
1 357 490.00
Biudžetas_EUR: 
393 156.00
Projekto pradžia: 
2009/11/06
Projekto pabaiga: 
2011/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
48 687.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
14 100.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

The Senior-Guides project intended developing, implementing and disseminating a curriculum for the training of older volunteers to conduct guided tours for senior citizens and inform them about specific offers for them in their locality (e.g. lifelong learning opportunities, volunteering possibilities and social services provision).

By developing certain key skills, senior-guides acted not only as consumers but also as cascaders for older people.

Subscribe to RSS - Rasa Naujanienė